Jogtudósok

Neves jogtudósok, a 19. és a 20. század folyamán publikált szerzők életrajzai.
Szerzői gyűjtemények itt.

Ágoston Péter Almási Antal Angyal Pál
Apáthy István Apponyi Albert Baintner János
Balás P. Elemér Balás Elemér Balogh Artúr
Baumgarten Izidor Baumgarten Nándor Beck Salamon
Beöthy Zsigmond Bernolák Nándor Bónis György
Botka Tivadar Bozóky Alajos Buza László
Concha Győző Csarada János Csemegi Károly
Csiky Kálmán Csiky Kálmán Ifj. Deák Albert
Degré Lajos Degré Miklós Dell'Adami Rezső
Eckhart Ferenc Edvi Illés Károly Emmer Kornél
Eörsi Gyula Ereky István Faluhelyi Ferenc
Farkas Lajos Fayer László Ferdinandy Géza
Ferenczy Árpád Finkey Ferenc Fodor Ármin
Frank Ignác Fürst László (villányi) Gaár Vilmos
Grecsák Károly Grosschmid Béni Grünwald Béla
Hacker Ervin Hajnik Imre Haller Károly
Herczegh Mihály Hoffmann Pál Huszti István
Illés József Imling Konrád Irk Albert
Isaák Gyula Joó Gyula Kallós Lajos
Katona Mór Kelemen Imre Kerkapoly Károly
Kiss Albert (balásfalvi) Kmety Károly Kolosváry Bálint
Konek Sándor Kováts Gyula Kövy Sándor
Korbuly Imre Kuncz Ignác Kuncz Ödön
Löw Tibor Löw Tóbiás Magyary Géza
Magyary Zoltán Márffy Ede Márkus Dezső
Meszlény Artúr Moór Gyula Nagy Ernő
Nagy Ferenc Nizsalovszky Endre Ökröss Bálint
Pauler Tivadar Pázmány Zoltán Pikler Gyula
Plósz Sándor Polner Ödön Pulszky Ágost
Reiner János Reichard Zsigmond Récsi Emil
Rényi József Réső Ensel Sándor Réz Mihály
Somló Bódog Sárffy Andor Suhayda János
Szászy Béla Szászy István Szászy-Schwarz Gusztáv
Személyi Kálmán Szemere Bertalan Szladits Károly
Szőllősy Oszkár Sztehlo Kornél Tauffer Emil
Teghze Gyula Teleszky István Térfy Gyula
Timon Ákos Tomcsányi Móric Tóth Lajos
Tőry Gusztáv Vadász Lajos Vajna Károly
Vámbéry Rusztem Vargha Ferenc Vécsey Tamás
Vécsey Tamás Ifj. Virozsil Antal Vutkovich Sándor
Wenzel Gusztáv Wlassics Gyula Zlinszky Imre