Gaár Vilmos

Gaár Vilmos
(Győrsziget, 1862. május 6. – Budapest, 1939. július 17.)
jogtudós, kúriai bíró, a felsőház tagja

Irodalom:

  • Magyar Országgyűlési Almanach. Budapest, 1932. szerk.: Kun Andor, Lengyel László, Vidor Gyula p. 452-453

Életrajz, munkássága

1862. május 6-án született Győrszigeten. Tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában kezdte, amit a győri Királyi Jogakadémián folytatott, végül a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1884-től ügyvédi tevékenységet folytatott ügyvédjelöltként Győrött és Sopronban. A soproni kereskedelmi középiskola jogi és közgazdasági tárgyak tanára lett. 1888-ban tette le az ügyvédi vizsgát, ezt követően Sopronban ügyvédi irodát nyitott. Emellett élénken részt vett Sopron társadalmi életében is, 1888-tól a Sopron című lapnak, majd a Soproni Hírlapnak volt a felelős szerkesztője.

1907-től ítélőtáblai bíró lett Budapesten, majd 1914 és 1925 között kúriai bíró volt. 8 évig a hiteljogi, 2 évig a családjogi és örökösödési tanácsban működött. Nyugdíjazását követően 1932-től 1939-ig ügyvédként dolgozott Budapesten. 1902-ben a Magyar Jogász Egylet tagjának választotta. 1908-tól a budapesti ügyvédvizsgáló bizottság munkájába is részt vett. 1912 és 1939 között a székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja volt, és Budapest Törvényhatósági Közgyűlése 1927-ben a felsőház tagjává választotta. 1923 és 1934 között a Jogállam című folyóirat társszerkesztője volt.

Munkássága során főként magánjoggal és eljárásjoggal foglalkozott, elsősorban a polgári perjog és perrendtartás kérdéseivel. A gyakorlattal szoros kapcsolatot tartó jogszabály- és döntvénygyűjteményeket készített, ezáltal vált közismertté. Részt vett a Grill-féle jogszabálygyűjtemények és döntvénytárak szerkesztésében, tekintettel a polgári peres és peren kívüli eljárásokra. A Fodor-Márkus-féle Magyar magánjog című gyűjteményes munka megírásában a tartási kötelezettség Gaár munkásságának eredménye. Jogirodalmi tevékenysége jelentős volt, szakcikkei többek között a Jogállam, a Törvényhozók lapja, a Kereskedelmi jog, az Ügyvédek lapja, az Adó- és illetékügyi szemle, a Bírák és ügyészek lapja, a Jogtudományi közlöny, a Telekkönyv, a Magyar jogászújság, A jog, az Anyakönyvi közlemények és a Magyar Jogászegyleti Értekezések című folyóiratokban jelentek meg, munkatársa volt a Pallas Nagy Lexikonának és a Jogi Lexikonnak. 1938. július 17-én hunyt el Budapesten.