A Jog címsor

A Jog

Folyóirat adatok - Jog


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

A Jog. Hetilap az igazságügy érdekeinek képviseletére, a magyar ügyvédi, bírói és közjegyzői kar közlönye. (1885–1908)
4. évf. 1. sz. (1885. jan. 4.)–27. évf. 39. sz. (1908. szept. 27.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
5. évf. 1. sz. (1886. jan.3.)–27. évf. 39. sz. (1908. szept. 27.)

Hiányok
1886. 3., 4. sz.; 1887. 24. sz. melléklete; 1902. 19. sz. Előzménye, a Magyar Ügyvédi Közlöny 1-3. évfolyama nincs meg a Könyvtár állományában.

Jog (A)

Az ügyvédi kar érdekképviseleti orgánumának indult a Magyar Ügyvédi Közlöny 1882-ben amely 1884-ben meg is szűnt. Ennek folytatásaként indult A Jog, a hetenként megjelenő lap. Mint előzményének, a Magyar Ügyvédi Közlönynek is, szélesebb érdeklődési köre volt, s általában az igazságügy érdekeinek képviseletére vállalkozott. A magyar ügyvédi, bírói és közjegyzői kar közlönye volt.

Szerzői között a már ismert nevek mellett számos új, később igen jelentős szerző nevével is találkozunk, úgy mint Plósz Sándor, Teller Miksa, Meszlény Artur, Márkus Dezső, Angyal Pál, Finkey Ferenc, Baumgarten Izidor, Vámbéry Rusztem, Kolosváry Bálint, Fodor Ármin, Wlassics Gyula, Tomcsányi Móric, Sik Sándor.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent hetente egyszer.

Mellékletek:
Általában minden füzetszámhoz Jogesetek Tára címmel mellékletet adtak ki.

Szerkesztők:
Révai Lajos, Stiller Mór

Forrás:
  • A Jogtudományi Közlöny (1865–1934) büntetőjogi tárgyú adatai. Budapest: Igazságügyi Minisztérium, Bv. Házinyomda, 1988. 39. p.