Kereskedelmi Jog címsor

Kereskedelmi Jog

Folyóirat adatok - Kereskedelmi Jog


Az 1905 előtt megjelent évfolyamok szabadon hozzáférhetőek, a többi csak a Könyvtárban érhető el.

Kereskedelmi Jog (1904–1938)
1. évf. 1. sz. (1904. okt.)–35. évf. 12. sz. (1938)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1904. okt.)–35. évf. 12. sz. (1938)
Az Országgyűlési Könyvtár állományából a teljes 1905. év és néhány további szám is hiányzik, de a DTT portálon az 1907. év 17. szám kivételével minden szám megtalálható.

Kereskedelmi Jog

A Kereskedelmi Jog című, mint a hiteltörvények (kereskedelmi, ipar-, váltó-, csődjog stb.) minden ágára kiterjedő folyóiratot Grecsák Károly kúriai bíró alapította 1904-ben. Az alapító főszerkesztőt később mint örökké fürge és minden újért lelkesedő, valamint magas bírói funkció mellett is mint vérbeli újságírót jellemzik utódai. Az első számban maga a főszerkesztő fejtette ki az akkori igazságügyi teendőket. Már az írás elején kifejtette, hogy másutt a hitelélet terén mutatkozó valamely újabb jelenség felismerése után a törvényhozás nem késlekedett annak jogi rendezésével. (...) Egy évtizeddel később Kuncz Ödön professzor vette át a lap főszerkesztői tisztét, egészen 1938-ig ő jegyezte a lapot.

A lap 25. éves jubuleuma alkalmából dr. Szente Lajos ügyvéd, akkori felelős szerkesztő kiemelte, hogy a szaklap hű maradt kitűzött programjához és féltékenyen megőrizte a kritika szabadságát a kormánnyal és a legfőbb bíróságokkal szemben is. Számos hiteljogi kérdés megoldását vitte előre azzal, hogy új bírói gyakorlatot és kormányintézkedéseket sürgetett.

Néhány név az első negyed évszázad szerzői közül: a biztosítási ügyekben Beck Hugó cikkei mutattak rá a kereskedelmi törvény hézagaira. A váltó utólagos telepítésének kérdésében Grecsák cikkei úttörőek voltak és megváltoztatták és azóta állandóvá tették a Kúria gyakorlatát. A részvényjogi kérdésekben Grecsák Károly, Bender Béla, Egry Aurél, később Kuncz Ödön cikkei mutattak rá a kereskedelmi törvény hézagaira és jelölték meg az új részvényjogi reform útjait. A vételi jog körében mutatkozó nagyobb kérdésekben (6 évi elévülés, fedezeti vétel, successiv szállítás stb.) a Kereskedelmi Jog számos dolgozatban kezdeményezett új gyakorlatot.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent: 1904-ben 6 szám, 1905–1921-ig évente 24 szám, 1922–1938-ig évente 12 szám.

Melléklapok:
A Kartel. Jogi és gazdaságpolitikai Szemle: 1931–1933
Munkajog. Jogi és gazdaságpolitikai Szemle: 1933–1934
Tőzsdei Jog: 1932; 1934–1938
Az Országgyűlési Könyvtár állományában a melléklapok bele vannak kötve a Kereskedelmi Jog köteteibe, mivel a füzetborítókon a melléklapok tartalomjegyzékét is feltüntették. A digitalizálás során a melléklapokat önálló folyóiratként kezeltük.

Főszerkesztő:
Grecsák Kátoly, Bubla Ferencz, Kuncz Ödön

További munkatársak:
Beck Hugó, Bender Béla, Egry Aurél, Gold Simon, König Vilmos, Messinger Simon, Neumann Ármin, Reichard Zsigmond, Szente Lajos

Forrás:
  • A Kereskedelmi Jog-ról. = Kereskedelmi Jogi Értesítő. 1993. I. évf. 1. szám, 18.p.
  • Szente Lajos: Huszonötév. = Kereskedelmi Jog. 1929. XXVI. évf. 1. szám, 1–2.p.