Telekkönyv címsor

Telekkönyv

Folyóirat adatok - Telekkönyv


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Telekkönyv. Folyóirat a telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás és betét szerkesztés köréből. (1896–1919)
1. évf. 1. sz. (1896. máj. 1.)–24. évf. 3. sz. (1919. márc.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 7. sz. (1896. máj. 1.)–23. évf. 11–12. sz. (1918. nov.–dec.)

Ugrás a folyóirat digitalizált számaira.

Telekkönyv

1896-ban egy belügyminisztériumi körrendeletben adtak hírt a folyóirat elindításáról:

„Az 1896. július 22-ikén 64.766. sz. a. kelt itteni körrendelettel értesíttettek a vármegyei alispánok, hogy Káplány Géza szegedi kir. Ítélőtáblai biró azon évben »Telek-könyv« cím alatt egy folyóiratot indított meg, melynek az a célja, hogy egyfelől a telekkönyvi s ezzel szorosan összefüggő birtokrendezési, telekkönyvi átalakítási és betétszerkesztési jog ismeretét terjessze, másfelől hogy gyakorlati útmutatásokat nyújtson a telekkönyvi beadványok helyes szerkesztésére nézve. Minthogy a községi és körjegyzők telekkönyvi beadványok szerkesztésével is foglalkoznak és a szóban lévő folyóiratból ide vonatkozólag hasznos útmutatásokat nyerhetnek, miért is ez a folyóirat a jegyzői kar támogatását megérdemli: ezért az idézett körrendelettel felhívattak a vármegyei alispánok, hogy a szóban lévő folyóirat megindításáról a községi és körjegyzőket az előfizetési föltételek közlése mellett értesítsék.”

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente 12 szám.

Melléklet:
Felsőbírósági határozatok rendszeres gyűjteménye

Szerkesztő:
Káplány Géza

Forrás:
  • 65,953 II-c./1906 B.M. számú körrendelet = Belügyi Közlöny, 1906. 28. szám 303. p.