Törvényhozók Lapja címsor

Törvényhozók Lapja

Folyóirat adatok - Törvényhozók Lapja


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Törvényhozók Lapja. A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje (1932–1944)
1. évf. 1. sz. (1932)–7. évf. 25. sz. (1938)

8. évf. 1. sz. (1939. jan.) – 12. évf. 4. sz. (1944. ápr. 1.)
A folyóirat címe: Magyar Törvényhozók Lapja


Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
Az Országgyűlési Könyvtár állományából és a DTT portálról is hiányzik az 1932. év, valamint az 1933. év 1.,6.,7–8. szám.

Törvényhozók Lapja

Hézagpótlás céljával alapították a folyóiratot 1932 januárjában. A való, gyakorlati élet diktálta és az objektív tudomány eszközeivel megszűrt szükségességek útját egyengetni a a törvényhozáson át a megvalósulás felé. Mindezt pedig s hétköznapi értelemben vett politikától mentesen, a politikának a szó közönséges értelme nélkül, vagyis pártokon felül.

E hasáboknak sohsem lesz és nem is lehet pártok szűk keretébe tartozó meggyőződésük, osztályt, pártot nem szolgálhat. (...) Itt mindenkinek nyitva áll majd az út, hogy gondolatát kifejthesse, ha az jóhiszemű, tiszta szándékú. (...) Tulajdonképp a szerkesztő szerepe itt nagyon háttérbe szorul, az ellenőr, a kormányos szerepét látja el csupán, akinek kötelessége úgy vezetni  a hajót, hogy az önérdek zátonyára ne fusson.

Cél az élet felvetette problémákat a jog-, a gazdaság-, a társadalom-, és történelemtudomány segítségével esetről-esetre megtárgyalni, azt minden felfogás természetszerűen egymástól elütő sugaraiban megvilágítva az olvasó elé tárni. Miután e lap elsősorban is a törvényhozás mindkét házának tagjait akarja állandóan tájékoztatni a különböző felfogásokról, programjukba vették a legmagasabb fokú bíróságok elvi döntéseinek ismertetését is, továbbá a külföld jogalkotásának fázisait. Ugyanígy a külföld statisztikáját gazdasági és szociálpolitikai vonatkozásaiban.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent 1932–1933-ban évente tízszer, 1934-től havonta.

Főszerkesztők:
Temple Rezső, Grecsák Richárd, Tóth András

Szerkesztők:
Csák István, Oláh János

Forrás:
  • Csák István: Előszó. = Törvényhozók Lapja, 1932. 1. évf. 1. sz. 1. p.
  • Grecsák Richárd, Tóth András: [Előszó] = Törvényhozók Lapja, 1936. V. évf. 7–8. sz. 69.p.