Rényi József

(Esztergom, 1871. február 16. – Genf, 1923. október 17.)
jogtudós

Irodalom:

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest: Hornyánszky, 1906.. p. 783-784.

Életrajz, munkássága

Rényi József Esztergomban született Rényi Rezső irodalom- és művészettörténész fia volt. A budapesti egyetemen szerzett jogtudományi doktorátust. Az 1891–1892-ben az egyetemi kör elnökévé választotta s ugyanekkor az Egyetemi Lapok szerkesztője is volt. 1894-től a Belügyminisztérium tisztségviselője, 1895-től pedig a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott fogalmazóként az akkori miniszter, Wlassics Gyula mellett. 1900-tól a budapesti egyetemen a magyar közigazgatási jog magántanára. 1905-ben a budapesti József Műegyetemen a közigazgatási jog és a jog-enciklopédiai tanszék nyilvános, rendkívüli tanárává nevezték ki. Újságíróként is tevékenykedett. Elsősorban közigazgatási jogi kérdésekkel foglalkozott. Cikkei a Budapesti Naplóban és a Vasárnapi Újságban illetve a Magyar Közigazgatás hasábjain jelentek meg. A Magyar Jogi Lexikon, a Közgazdasági Lexikon éa a Pallas Nagy Lexikona munkatársa is volt.