Frank Ignác

/documents/56469078/56470597/frank-ignac.jpg/6e4e93f4-eac4-1aac-98a8-f14a62655c40?t=1664962008823
(Nagykároly, 1788. márc. 24. – Bécs, 1850. márc. 4.)
jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1847), a történeti jogi iskola képviselője

Irodalom:

  • Pauler Tivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez / Pauler Tivadar. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, 1878. 311 p.
  • Emlékbeszéd Frank Ignácz m. acad tag felett. Tartotta a M. Academia ülésében nov 25 1850. Pest, 1851.
  • Villányi Fürst László: Frank Ignácz. Jogi professzorok emlékezete. Bp., 1935.
  • Nizsalovszky Endre: Megemlékezés Frank Ignácról. Magyar Jogász Szövetség Jogtörténeti Szakosztály (1969. május 16.) anyaga.
  • Sarlós Márton: Frank Ignác bécsi tevékenysége és halála. Halálának százhuszadik évfordulója alkalmából. In: Magyar Jog XVII. évf. (1970) 4. sz.
  • Hamza Gábor: Frank Ignácz (1788-1850), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Életrajz, munkássága

Alsófokú iskoláit szülővárosában végezte. 1803-ban piarista szerzetesnek állt. Privigyén (ma: Szlovákia; szlovák neve: Prievidza) tanult tovább, később itt tanított klasszika filológiát. Selmecbányán folytatta a tanítást (1806-1808 között). 1811-ben kilépett a rendből, 1811-1814 között jogot hallgatott a „pesti egyetemnél”. 1815. május 19-én kapta kézhez jogi diplomáját, majd ügyvédi oklevelének megszerzése után 1819-től a kassai királyi akadémián a „magyar magán és fenyítő jog” rendes tanárává nevezték ki. Első műveit is Kassán írja. Elsősorban tanítványainak szánja „segédszerül” a magyar polgári jog alapintézményeit tárgyaló „Specimen elucubrandarum Institutionum Juris Civilis Hungarici” című kötetet. Emellett Kassán adja ki Észjogtani vázlatát, valamint Magyar büntetőjogtanát is. 1827-ben Kelemen Imre utódaként a Magyar Tudományegyetemre hívják meg a magánjogi tanszék vezetésére. Ez a kinevezés komoly szakmai elismerést jelentett számára. 1830-tól az egyetemi tanács állandó tagja, 1832-ben az egyetem rektorává választották. 1846-ban királyi tanácsossá neveztél ki. 1847. évi nagygyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagnak választotta. 1848. szeptember 11-én tartotta meg „beköszönő értekezését” az „Ősiség és elévülésről“ címen.

1849 júliusában Bécsbe hívták, hogy a Magyarország jogi kérdéseivel foglalkozó bizottság tagja legyen. Itt is halt meg, elméje elborult és önkezével vetett véget életének. Franki Ignác írásainak nyelve magyar, de mivel eltért a korban általánosan elfogadott szabályoktól és sajátos maga alkotta szakszavakat használt nyelvezete néhol nehezen érthető.

14,000 kötetes könyvtárát Pest városára hagyta, mely azt a pesti tudományegyetem gondozásába adta, és 1875-ben az egyetemi könyvtárra is hagyta azt „örök tulajdonul”.