Szakfolyóiratok


Digitalizált Törvényhozási Tudástár keretében címváltozatokkal és melléklapokkal együtt 54 neves jogtudományi és politikatudományi folyóirat digitalizálása történt meg. A folyóiratok nagy része 19-20 századi fontos szakfolyóirat, több évtizedes folyamatos megjelenéssel. A folyóiratokban megjelenő cikkek feldolgozásra kerültek, így azok szerző, cím és tárgyszó alapján is kereshetőek.

Összességében 90.000 cikket tartalmazó, 20.000 füzetszám digitalizálása valósult meg. A projekt keretében kiválasztott folyóiratoknak az Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható számai kerültek digitalizálásra, így előfordul, hogy egy-egy folyóiratból bizonyos évek, vagy füzetszámok még hiányoznak. Terv szerint folyamatos lesz a hiányok pótlása és digitalizálása is.

A folyóiratokhoz ismertetők készültek, amelyekből információ gyűjthető a Könyvtárban megtalálható példányokról, az esetleges nagyobb hiányokról, periodicitásról, melléklapokról, illetve érdekességekről a lap történetével kapcsolatban. A folyóiratokban lévő cikkek nagy része szerzői jogi szempontból védett, vagyis csak az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken olvasható.

Acta Juris Hungarici Adó. Adó-és illetékügyi Szemle Állam és Igazgatás
Állam- és Jogtudomány Békejog és Békegazdaság Bünügyi Szemle
Erdélyi Jogélet Erdélyrészi Jogi Közlöny Gazdasági Jog
Hitel Jog (A) Jog- és Államtudományi Folyóirat
Jogállam Jogi Szemle Jogtudományi 's Törvénykezési Tár
Jogtudományi Közlöny (1866-1934) Jogtudományi Közlöny 1946- Jogtudományi Szemle
Kereskedelmi Jog Királyi Közjegyzők Közlönye Kisebbségvédelem
Közigazgatási Szemle Közigazgatástudomány Külügyi Szemle
Magánjogi Kodifikácziónk Magyar Gyáripar Magyar Igazságügy
Magyar Jog Magyar Jogász-Ujság Magyar Jogászegyleti Értekezések
Magyar Jogi Szemle Magyar Kisebbség Magyar Közigazgatás 1884-1944
Magyar Közigazgatás 1990-2006 Magyar Külpolitika Magyar Szemle
Magyar Themis Miskolci Jogászélet Munkásügyi Szemle
Nemzetközi Jog Tára Ország Útja (Az) Országút
Polgári Jog Politika Politikai Hetilap
Századunk Társadalomtudomány Telekkönyv
Themis Törvényhozók Lapja Törvénykezési Lapok
Törvényszéki Csarnok Ügyvédek Lapja Városi Szemle