Polgári Jog címsor

Polgári Jog

Folyóirat adatok - Polgári Jog


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Polgári Jog. A hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje. (1925–1938)
1. évf. 1. sz. (1925. febr.)–14. évf. 10. sz. (1938)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1925. febr.)–14. évf. 10. sz. (1938)

Polgári Jog

Meszlény Artur beköszöntőjében leírja, hogy a lap szemle kíván lenni, szemmel tartani mindent, ami kitűzött tárgykörüket akár belföldön, akár külföldön érinti. Rövid és megbízható közlői kívánnak lenni a jogfejlődésnek, inkább mint a mély tudományú cikkek terjesztői. A folyóirat keletkezéstörténetéről annyit kell tudni, hogy belső szükségszerűségből alakult. Beck Salamon egy maroknyi lelkes csapatot toborzott, amely hetenként egyszer összejött a magánjog és a hiteljog körébe eső kérdések fesztelen megvitatására. Kérésükre Meszlény vállalta az elnöklést az összejöveteleken. Az idők során a vitatársaságból tekintélyes számú gárda fejlődött, amely magában foglalja a fiatalabb jogásznemzedék színét-javát.

Ennek a szellemi kincsnek a láttán fogalmazódott meg Meszlény Arturban a gondolat, hogy erre támaszkodva folyóiratot fog kiadni, amely a polgári jog, pénzügyi jog és kereskedelmi jog témáját fogja szemlézni.

A folyóirat legnagyobb részét neves jogtudósok cikkei alkotják, többek között Almási Antal, Auer Pál, Beck Salamon, Glückstahl Andor, Kolosváry Bálint, Nagy Dezső, Nizsalovszky Endre, Szászy István, Szigeti László, Szladits Károly, Varannai István. A Szemle rovatban a jogalkotási kérdések mellett a joggyakorlatba is enged bepillantást, valamit jogeseteket is taglal, gyakran külföldi vonatkozásúakat is.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente 10 szám.

Melléklapok, mellékletek:
Esettár (1926–1933)
Pénzügyi Jog (1925–1926)
Közgazdaság és Pénzügy (1927–1933)

Szerkesztők:
Beck Salamon, Glückstahl Andor, Lénárt Vilmos, Meszlény Artur, Nyulászi János, Rakonitz Dezső, Varannai István

Forrás:
  • Meszlény Artur: Beköszöntő. = Polgári Jog. 1925. I. évf. 1. sz. 1–4. p.