Jogi szemle címsor

Jogi szemle

Folyóirat adatok - Jogi szemle


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Jogi szemle: egyetemes jogtudományi folyóirat. (1889–1893)
1. köt. 1. sz. (1889. okt .1.)–8. köt. 18. sz. (1893)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. köt. 1. sz. (1889. okt. 1.)–5. köt. 18. sz. (1893)

Az Országgyűlési Könyvtár állományából néhány szám és az egész 9. kötet hiányzik. A DTT portálon a 9. kötet kivételével minden megtalálható.

Jogi szemle

A folyóirat, amelynek központi témája a kodifikáció volt, figyelemmel kísérte a külföldi jogtudományban végbemenő változásokat is, ismertetve a jelentősebb kodifikációs munkálatokat, a bírói gyakorlatot és a vonatkozó jogi irodalmat.

Az egyes lapszámok hosszabb terjedelmű tanulmányokat, cikkeket közöltek, amelyek általában a magyar jogról szóltak és a nagyobb jelentőségű kodifikációs alkotásokkal kapcsolatos vitákat mutatták be. A Szemle rovat rövidebb terjedelmű cikkeket közölt. A Jogesetek rovat belföldi jogeseteket mutatott be jogágankénti bontásban. A Külföldi törvényhozás rovatban a külföldi jogrendszerekről szóló cikkek jelentek meg, a Külföldi judicatura rovatban pedig külföldi jogesetekről tájékoztattak. Az Irodalom hazai és külföldi jogi műveket mutatott be, míg a Kisebb közlemények rovat a jogi közélet fontos eseményeiről szólt.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Az 1889–1891 között hetenként, 1892–1893 között havonta három alkalommal közreadott füzetek évenként két kötetben, újrainduló számozással jelentek meg.

Mellékletek:
Bírói ügyviteli szabályok (1891), Törvényjavaslat a sommás eljárásról (1892), Jogesetek (1893). A Telekkönyvi Szemle c. melléklapja ebben a projektben nem került digitalizálásra.

Főszerkesztő:
Márkus Dezső

További munkatársak:
Edvi Illés Károly, Fodor Ármin, Plósz Sándor, Vargha Ferencz, Wlassics Gyula.

Forrás:
  • Nagy Lajos: A magyar jogi folyóirat irodalom fejlődésének vázlata. In: A Jogtudományi Közlöny (1865–1934) büntetőjogi tárgyú adatai. Budapest: Igazságügyi Minisztérium, Bv. Házinyomda, 1988. 5–67. p.