Erdélyi Jogélet címsor

Erdélyi Jogélet

Folyóirat adatok - Erdélyi Jogélet


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Erdélyi Jogélet. Jogi folyóirat. (1942–1944)
1. évf. 1.sz. (1942.jan.)–3. évf. 5. sz. (1944. máj.)

Hiány:
1942. év. 4–6 számok.

A DTT portálon:
1. évf. 1.sz. (1942.jan.)–3. évf. 5. sz. (1944. máj.)
(Teljes: a digitalizálás során megtörtént a hiányzó számok pótlása.)
 

Erdélyi Jogélet

Az 1942-ben induló lap az elődjének tekintett, Kolozsváron megjelent Erdélyrészi Jogi Közlöny nyomdokain haladva célul tűzte ki a magyar jog ápolását, a jogalkalmazás kérdéseinek tisztázását, az egységes joggyakorlat előmozdítását a bíróságok elvi jelentőségű döntéseinek közlésével. További célja volt, hogy lehetőséget és fórumot biztosítson Erdély jogásztársadalmának a jogi művelődés terjesztésére és fejlesztésére.

A folyóirat minden füzetszáma általában két-három hosszabb értekezéseket közölt különféle jogi kérdésekről. Az értekezések elsődleges feladata az erdélyrészi különleges jogászproblémák feltárása, felszínen tartása. Minden lapszám tartalmazott a joggyakorlat aktuális kérdéseit tárgyaló rovatot, amelynek keretében erőteljes hangsúlyt kapott a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészen az ingatlanokra vonatkozó magánjogi jogszabályok hatályának kiterjesztéséről szóló 1941. évi 1.440 M.E. számú rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos joggyakorlat tárgyalása. A rendelet szabályait elemző értekezések is előnyt élveztek más jogterülettel szemben a folyóirat értekezéseket közlő részében. Időnként szerkesztőségi cikkek jelentek meg aktuális eseményekről – ilyen volt Zágoni Bodolla Ferenc főszerkesztő köszöntése abból az alkalomból, hogy ötven éve tett ügyvédi vizsgát (1943. évi 6. sz. 121–122. p.) vagy Zágoni Bodolla halálhíre (1943. évi 7. sz. 145. p.). 1943-tól a büntetőjogász olvasók kívánsága alapján a folyóirat tartalmát büntetőjogi vonatkozású tanulmányok és joggyakorlat közreadásával bővítették, színesítették. Az 1943. évi 8. számban Közérdekű jegyzetek címmel új rovatot indítottak, amellyel a napi jogéletben felmerülő közérdekű megfigyelések, hírek közlése volt a cél.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente 10 alkalommal, minden hónap 20-án, – július és augusztus kivételével. 1944-ben csak 5 szám jelent meg.

Főszerkesztő:
Zágoni Bodolla Ferenc ügyvéd, a kúria ügyvédi tanácsának tagja 1943 júniusáig.

Felelős szerkesztő:
Szőnyi Zoltán ügyvéd

További munkatársak:
Krüger Jenő, Moldoványi István, Silay István, Székely István, Szobonya Béla, Vékás Lajos, Zilahy-Sebess Jenő.

Forrás:
  • Radocsay László: [Az Erdélyi Jogélet programcikke.] = Erdélyi Jogélet, 1942. I. évf. 1–2. sz. 1–2. p.
  • Közérdekű jegyzetek.= Erdélyi Jogélet, 1943. II. évf. 8. sz. 181–183. p.