Erdélyrészi Jogi Közlöny címsor

Erdélyrészi Jogi Közlöny

Folyóirat adatok - Erdélyrészi Jogi Közlöny


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Erdélyrészi Jogi Közlöny: a kolozsvári és marosvásárhelyi kir. ítélőtáblák határozattárával. A kolozsvári, marosvásárhelyi, brassói és nagyszebeni ügyvédi kamarák hivatalos lapja. (1907–1917)
1. évf. 1.sz. (1907. dec. 22.)– 10. évf. 26. sz. (1917)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1907. dec. 22) – 8. évf. 52. sz. (1915)

Hiányok
1909–1912 és 1916–1917-es évfolyamok.

Erdélyrészi Jogi Közlöny

A lap fontos, hiánypótló szerepet töltött be Erdély jogéletében, hiszen az erdélyi részeken jogi szaklap addig egyáltalán nem jelent meg. Az erdélyrészi ügyvédi társkamarák szakmai kapcsolatai minimálisak, sablonosak voltak, egymás általános érdekű ügyeiről (pl.: fegyelmi ügyek) tudomást nem szerezhettek, a kölcsönös érintkezés hiánya nem tette lehetővé az egységes joggyakorlat kialakulását. A négy ügyvédi kamara a meginduló szaklapot hivatalos lapjaként ismerte el.

A lap megindításával a szerkesztőség legfontosabb törekvései az alábbiak; jogegység, az egységes joggyakorlat előmozdítása érdekében és az osztrák polgári törvénykönyv alapján ítélkező bíróságok munkájának figyelemmel kísérése. A bírósági joggyakorlat ismertetése, különös tekintettel a két – kolozsvári és marosvásárhelyi – királyi tábla elvi jelentőségű határozataira és a királyi kúria idevonatkozó döntéseire. A bíróságok működésének, az ügyvédi kamarák közérdekű kérdéseinek nyomon követése. Az egyes jogterületek alaposabb megismerésének segítése, a magyar jog ápolása.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent hetente Kolozsvárott.

Melléklapok, mellékletek:
Jogesetek Tára, Melléklet az Erdélyrészi Jogi Közlönyhöz. A Kolozsvári és Marosvásárhelyi Itélőtáblák elvi jelentőségű határozatai.
Minden lapszámhoz tartozott egy melléklet. Az Országgyűlési Könyvtár állományából sok száma hiányzik, és 1909-1910. évből csak a Jogesetek Tára van meg, de ezek a főlap hiányában nem kerültek digitalizálásra.

Főszerkesztő:
Papp József, ügyvéd.

További munkatársak:
Bíró Balázs, Horváth Dezső, Költő Gábor, Kusztrich János, Pordea Gyula, Stefáni Károly, Szitás Jenő, Tóth György

Forrás:
  • Papp József: Lapunkról.= Erdélyrészi Jogi Közlöny, 1907. I. évf. 1. sz. 1–2. p.