Magánjogi Kodifikácziónk címsor

Magánjogi Kodifikácziónk

Folyóirat adatok - Magánjogi Kodifikácziónk


Az évfolyam szabadon hozzáférhető

Magánjogi Kodifikácziónk. A polgári törvénykönyv tervezetének kritikai feldolgozása. (1902)
1. évf. 1. sz. (1902. jan. 1.)–1. évf. 52. sz. (1902)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1902. jan. 1.)–1. évf. 52. sz. (1902)

Magánjogi Kodifikácziónk

A hetilap, amelynek szerkesztője Barna Ignác kúriai bíró volt, 1902-ben indult útjára Budapesten és mindössze egyetlen évfolyamot élt.

Folytatása a Magyar Kodifikáczió: különösen a polgári törvénykönyv tervezetének kritikai feldolgozása című lap, amely 1903-ban jelent meg. A Magyar Kodifikáczió című lap utódlapja pedig az 1903 és 1908 között megjelent Magyar Jogász Újság című lap volt, amelyet ugyancsak Barna Ignác szerkesztett.

A Magánjogi Kodifikácziónk című lap 1902. évi 1. számában a szerkesztő, Barna Ignác a lap indulását nélkülözhetetlenül szükségesnek tartotta. A Polgári Törvénykönyv előző évben megjelent első tervezete csak szórványosan és csekély mértékben képezte vita tárgyát. Számos vélemény ezt azzal indokolta, hogy nincsen megfelelő orgánum, amely kizárólag a polgári törvénykönyv tervezetével foglalkozó tanulmányok, dolgozatok közlését, a publikációkban megtestesülő vélemények egymással való szembeállítását, ütköztetését, az ehhez szükséges kritikai apparátus szervezését és irányítását a maga lényeges, elsődleges és kizárólagos feladatának tekintené.

A folyóiratot – amint arra a címe is utalt – kizárólag a fentiekben felsorolt célokkal indították. Szerkesztősége egyetlen feladatának a polgári törvénykönyv tervezetének kritikai feldolgozását tekintette. Úgy vélték, hogy e feldolgozással jelentős mértékben támogatnák a kódex megalkotását. A feldolgozás során meg kívánták vitatni a tervezet összes – mind a 2043 – szakaszát és ezáltal a jogalkotók rendelkezésére bocsátani egy olyan kritikai anyagot, amely feltárja és bírálóan feldolgozza a jogi felfogást, a bírói határozatokban, a hatósági praxisban és másutt lappangó szokásjogot.

Az 1902. év végére a lap iránti heves érdeklődés, a hasábjain megjelent tanulmányok magas tudományos színvonala, a polgári törvénykönyv elkészült tervezete mind a folyóirat sikerét igazolták. A szerkesztőség a lap tevékenységét 1903-tól a kodifikáció teljes területére ki kívánta terjeszteni és a lap hasábjait megnyitotta a már addig és azután nyilvánosság elé került egyéb igazságügyi bírálatok számára is. A folyóirat Magyar Kodifikáczió cím alatt folytatva pályafutását tovább vitte a polgári törvénykönyv tervezetének bírálatát, ugyanakkor kiterjesztette figyelmét az összes – különösen magánjogi, hitelügyi, perjogi, büntető- és közigazgatási jogi – törvény-előkészítésre.

1903-tól a lap kettős melléklettel jelent meg. Judikatura című könyv alakú döntvénymelléklete a felsőbíróságok, különösen az ítélőtáblák, mint felülvizsgálati bíróságok elvi jelentőségű határozatait közölte felölelve a jog teljes területét, kettős – alfabetikus és rendszeres – tárgymutatóval ellátva. Az Igazságügyi Törvények és Rendeletek Gyűjteménye olyan gyűjteményes munka lett volna, mely az igazságügyi jogalkotás egész anyagát elkülönítve és a maga teljességében tartalmazta volna. Mivel ez a gyűjtemény nem lelhető fel az Országgyűlési Könyvtár állományában, nem tudjuk bizonyítani, hogy meg is jelent, ezért a feltételes mód használata.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent hetente egyszer.

Szerkesztő:
Barna Ignác

Forrás:
  • Felhívás előfizetésre. = Magánjogi Kodifikácziónk, 1902.I. évf. 1. sz. 1. p.
  • Felhívás előfizetésre. = Magánjog Kodifikácziónk, 1902.I. évf. 51–52. sz. 1–2. p.