Városi Szemle címsor

Városi Szemle

Folyóirat adatok - Városi Szemle


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Városi Szemle. Közlemények a városi közigazgatás és statisztika köréből. (1908–1948)
1. évf. 1. sz. (1908.)–11. évf. 1–6. sz. (1918. jan.–jún.)
12. évf. 1–2. sz. (1926)–34. évf. 5–6. sz. (1948)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1908.)–11. évf. 1–6. sz. (1918. jan.–jún.)
12. évf. 1–2. sz. (1926)–34. évf. 5–6. sz. (1948)

Városi Szemle

A szerkesztőség programadó lapindító bevezetőjében (1908) hangsúlyozta a városi közigazgatásról való tájékozódás fontosságát. Célszerűnek tartotta, hogy könnyen tudomást lehessen szerezni a közigazgatás jelentős eseményeiről, a közigazgatást befolyásoló társadalmi tényekről, viszonyokról.

A folyóiratban megjelenő közlemények többsége elsősorban a főváros, Budapest közigazgatási kérdéseivel kívánt foglalkozni, de számos írása nem vagy nem csak Budapesthez kötődött. Írásaikban bemutatták a vidéki városokat érintő kérdéseket, problémákat is, valamint fórumot biztosítottak a külföldi városok igazgatását ismertető tanulmányoknak.

Elsősorban önálló tanulmányokat és ismertető cikkeket közöltek, amelyek tudományos alapon tárgyalták a városi közigazgatás és statisztika éppen aktuális kérdéseit. A Hazai és külföldi szemle rovat ismertette a hazai városokat érintő jogforrásokat és bírói joggyakorlatot, valamint a városigazgatással kapcsolatos külföldi jogot. A Közigazgatás rovat a jelentősebb hazai és külföldi közigazgatási eseményekről tudósított, a Statisztika rovat pedig a közigazgatással kapcsolatos társadalmi tényeket, viszonyokat tárgyalta, elemezte statisztikai szempontból. Az Irodalom rovatban könyvismertetések, városi és Budapestre vonatkozó bibliográfiák jelentek meg.

A lap közreadója Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala volt. Előzménye a Fővárosi Közlemények a statisztika és a közigazgatás köréből című kiadvány volt (1907).

A laphoz kapcsolódó két repertórium a Városi szemle: közlemények a városi közigazgatás és statisztika köréből (1945–1948) és az Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez: a Fővárosi Közlemények 1907. és a Városi szemle 1944–1948. évi repertóriuma (mindkettőt összeállította: Bajnokné Szécsey Réka, megjelent az Országgyűlési Könyvtár gondozásában).

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente általában 6 szám, de gyakori volt, hogy évente egy összevont szám jelent meg, illetve a 2. világháború alatt rendszertelenül jelent meg.

Szünetelt:
1909–1917 között.

Mellékletek:
Városügyi Bibliográfia (1913–1914)

Szerkesztők:
Harrer Ferenc, Thirring Gusztáv, Illyefalvi I. Lajos, Lamotte Károly

Forrás:
  • Városi Szemle programcikke. = Városi Szemle. 1908. I. évf. 1. szám, 1–2. p.