Jogtudományi Közlöny 1946- címsor

Jogtudományi Közlöny 1946-

Folyóirat adatok - Jogtudományi Közlöny 1946-


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Jogtudományi Közlöny. Tudományos folyóirat mellékletekkel. (1946–)
1. évf. 1. sz. (1946. jan. 31.)–

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1946. jan. 31.)–

A DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1946. jan. 31).-2010. 65. évf. 12. sz. (2010. dec.)

Jogtudományi Közlöny 1946-

1946. január 31-én kényszerű hallgatás után újból megjelent a Jogtudományi Közlöny. Új folyamként jellemezte önmagát, beköszöntőjében Szladits Károly Vámbéry Rusztem hiányára hívja fel a figyelmet, és bizakodik, hogy hamarosan visszatérhet a lap élére. Ugyanakkor a Vámbéry által kitaposott úton kíván tovább haladni, és a régi Jogtudományi Közlöny 69 évfolyamára hivatkozva reméli, hogy méltó utódok lesznek. Emellett tisztában van azzal is, hogy az új időszak új feladatokat követel meg a szerkesztőktől.

Beköszöntő cikkében az alábbi célkitűzést fogalmazza meg:

"(...) lapunk első célkitűzése a jogeszme uralmának a legszélesebb körben való helyreállítására és megerősítésére irányul; minden erőnkkel segítségére kívánunk lenni a törvényhozás, kormányzat és jogszolgáltatás ebbéli törekvéseinek."

Az újrainduló folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke Szladits Károly volt, helyettesei Beck Salamon és Teller Miksa, a bizottság tagjai között találjuk többek között Bibó Istvánt, Bölöny Józsefet és Moór Gyulát.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

1946-1947-ig megjelent 24; 1948-ban 21; 1949-től pedig havonta egy szám jelent meg.

Melléklapok, mellékletek:
Törvénykezési Illetékskálák. 1. évf. (1946). Belekötve a folyóirat számaiba.

A szerkesztőbizottság elnöke
Kádár Miklós, később Vörös Imre

Felelős szerkesztő:
Szladits Károly

Főszerkesztők:
Pap Tibor, Halász József, Szabó András

Forrás:
  • Szladits Károly: Beköszöntő. = Jogtudományi Közlöny. 1946. Új folyam. 1. évf. 1. szám, 1–2. p.