Magyar Külpolitika címsor

Magyar Külpolitika

Folyóirat adatok - Magyar Külpolitika


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Magyar Külpolitika. Politikai lap. (1920–1944)
1. évf. 1.sz. (1920. máj. 3.) – 25. évf. 3. sz. (1944.)
4. évf. 1. sz. (1923. jan.7.) – 5. évf. 14. sz. [!15] sz. (1924. dec. 29.) között a lap címe: Magyar Külpolitika és Világgazdaság

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:

3. évf. 33.számától (1922.) az 1926. 4., 1929. 3.,4. és az 1937. 12. sz. kivételével minden szám megtalálható.

Nem jelent meg:
1930. jan.-máj.

Magyar Külpolitika

A Magyar Külpolitika 1920 őszén politikai hetilapként indult Szombathy Kálmán főszerkesztésében. A következő években a lap formátuma és oldalszáma többször is változott, jellege viszont már kevésbé: a napi hírek és a külpolitikai tárgyú írások színvonala meglehetősen közepes volt. A cikkek nagy része továbbra is szignó nélkül jelent meg. A lapot felelős szerkesztőként később Radisics Elemér jegyezte. 1923-ban a lap kissé rendszertelenül, általában 2-3 hetente jelent meg Magyar Külpolitika és Világgazdaság címmel. 1924-ben a lapot már a vég kerülgette, két szám megjelenése között olykor hónapok teltek el, s egész évben csak tizennégy szám jutott el az olvasókhoz. Ekkor születhetett meg az első megállapodás a Magyar Külügyi Társaság és Radisics között, hiszen 1924 novemberében a társaság tagjai már kedvezményesen fizethettek elő a lapra, amely ettől fogva rendszeres beszámolókat hozott az Magyar Külügyi Társaság különféle üléseiről és előadásairól.

A Magyar Külügyi Társaságnál abban reménykedtek, hogy az új lap gyorsaságot, könnyed stílust s a nehezebb problémákról gyors informálást nyújt majd, ezért Radisicsot igazgatósági taggá választották, és meghagyták a Magyar Külpolitika felelős szerkesztőjének is. Ennek ellentételezéseként a lap 1925. december 1-jei számának fejlécén már ott állt, hogy a Magyar Külügyi Társaság és az Interparlamentáris Unió Magyar Csoportjának hivatalos lapja. A szerkesztőbizottságba a Magyar Külügyi Táraság három befolyásos vezetője: Eöttevényi Olivér, Horváth Jenő és Lutter János került.

A napilap formátumú újság minden hónap 1-jén és 16-án jelent meg. Többé-kevésbé rendszeres rovatok szóltak a Magyar Külügyi Társaság és az Interparlamentáris Unió szervezeti életéről, a Nemzetek Szövetsége tevékenységéről, valamint diplomáciai és közgazdasági témákról. Emellett a Világkrónika és a Könyvesház rovat az aktuális külpolitikai eseményeket és irodalmat szemlézte. Ekkorra már közel ezres példányszámban fogyott a lap, és egyre szélesebb ismertségnek és népszerűségnek örvendett. 1927-ben megalakult a Magyar Revíziós Liga, amelynek saját lapja nem volt, ezért ügyvezető elnöke Sebess Dénes helyet kapott a Magyar Külpolitika szerkesztőbizottságában. Így ettől az évtől a folyóirat, mint a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Revíziós Liga és az Interparlamentáris Unió hivatalos lapja jelent meg Politikai, közgazdasági és szociálpolitikai lap alcímmel.

A szerkesztőbizottságba hamarosan a Magyar Revíziós Liga két további vezetője, Fall Endre és Vermes Béla is bekerült. A Magyar Külpolitika példányszáma eközben gyorsan emelkedett, az év végére megközelítette a háromezret. A későbbiekben még több külső és belső változáson esett át (két melléklete is volt: az angol nyelvű Hungaria Lloyd, majd a Háborús Felelősség) s közben a Magyar Revíziós Liga tulajdonába ment át, ami a Magyar Külügyi Társaság számára nem volt nagy veszteség, hiszen 1929-től ismét megjelent a Külügyi Szemle.

További adatok a lapról:

1920 és 1924 között újság formátumban (40 cm), majd 1925-től folyóiratban (30 cm) jelent meg.

Periodicitás:

1920–1924 között hetenként;
1920–1924 között hetenként;
1920–1924 között hetenként;

A lap közreadója és alcíme többször változott:
Albrecht Dezső
2. évf. 16. sz. (1921. ápr. 17.). : Politikai, közgazdasági és szociálpolitikai hetilap;
3. évf. 23. sz. (1922. jún.4.).: Politikai, közgazdasági és szociálpolitikai hetilap;
8. évf. 21. sz (1927. nov. 1.).: Politikai, közgazdasági és szociálpolitikai lap. A Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Revíziós Liga és az Interparlamentáris Unió Magyar Csoportjának hivatalos lapja;
10. évf. 9.sz. (1929. máj.4.): Politikai, gazdasági, idegenforgalmi és utazási képes hetilap. A Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Revíziós Liga és az Interparlamentáris Unió Magyar Csoportjának hivatalos lapja;
11. évf. (1930. jún.).: Külpolitikai, közgazdasági és idegenforgalmi folyóirat;
12. évf. (1931. jan.) Politikai, gazdasági és idegenforgalmi folyóirat. A Magyar Revíziós Liga hivatalos lapja;
25. évf. 1.sz. (1944. jan.): Nemzetközi jogi és gazdasági folyóirat. A Magyar Revíziós Liga hivatalos lapja;
25. évf. 3.sz. (1944.) : Nemzetközi jogi és gazdasági folyóirat;

Melléklapok:
A Háborús Felelősség: 1928 (márc. 1.) – 1929. (márc.) Jelen projekt keretében az Országgyűlési Könyvtár nem digitalizálta.
Hungaria Lloyd (angol nyelvű): 1930 (ápr.)–1936. 12. sz. Az Országgyűlési Könyvtár állományából hiányzik.

Főszerkesztők:
Szombathy Kálmán, Pekár Gyula, Csáky Imre

Szerkesztők:
Radisics Elemér, Sziklay János

Forrás:
  • A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1921–1944. 2. kötet. Ferenczyné Wendelin Lídia (összeáll.) Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2010. 1240 –1241. p.
  • Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920–1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. 2002. I. évfolyam 1. szám. 151–177. p.