Nemzetközi Jog Tára címsor

Nemzetközi Jog Tára

Folyóirat adatok - Nemzetközi Jog Tára


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Nemzetközi Jog Tára. A Magyar Jogi Szemle melléklapja. (1927–1934)
2. évf. 1. sz. (1927. jan.)–9. évf. 5. sz. (1934. dec.)

3. évf. 1. sz. (1928. jan.)–9. évf. 5. sz. (1934. dec.) között a lap teljes címe:
Nemzetközi Jog Tára. A Magyar Jogi Szemle melléklapja. A Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia volt magyar hallgatói egyesületének hivatalos lapja

1. évf. (1926) Vegyes Döntőbizottsági Határozatok Tára főcímmel jelent meg.

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1926. jan.)–9. évf. 5. sz. (1934. dec.)

Nemzetközi Jog Tára

A lap közvetlen előzménye az 1926-ban Vegyes Döntőbizottsági Határozatok Tára címmel, a Magyar Jogi Szemle melléklapjaként megjelenő kiadvány volt. 1927-től 1934-ig a folyóirat Nemzetközi Jog Tára címmel jelenik meg, szerkesztője Geőcze Bertalan ügyvéd. Főlapja továbbra is a Magyar Jogi Szemle.

Vegyes Döntőbírósági Határozatok Tára kizárólag az első világháborút lezáró békeszerződések rendelkezései értelmében felállított döntőbíróságok határozataival foglalkozó cikkeket közölt. A második évfolyamba lépett és ezt követően Nemzetközi Jog Tára címmel megjelent folyóirat már egyéb nemzetközi vonatkozású határozatokkal is foglalkozni kívánt, bármely nemzetközi jogi határozat megbeszélését tárgyaló közleménynek helyt kívánt adni.

A címváltozás is jelzi, hogy a szerkesztőség szélesebb horizontot akart nyitni azzal, hogy a folyóirat nemcsak a nemzetközi jognak a békeszerződésekkel elhatárolt területére, a vegyes bírósági joggyakorlat vizsgálatára terjeszti ki tevékenységét. Magyarországon ekkor nincsen nemzetközi jogi szaklap, amelyre azonban szakmai indokok alapján szükség lenne, hiszen a nemzetközi jog jelentősége – különösen az első világháborút követően – megnőtt. A jogtudomány valamely ágának művelésénél, fejlesztésénél egy szaklap mindig különös jelentőséggel bír, még akkor is, ha csak jogeseteket közöl, elvi jelentőségű határozatokat tekint át. Mint ahogy az 1927. évi 1. szám előszavában Geőcze Bertalan szerkesztő jelzi, az elsődleges cél, hogy a lapot nemzetközi jogi határozatgyűjteménnyé fejlesszék, ahol „a jogtudósoknak alkalmuk nyílik a nemzetközi jog tételes szabályainak és tudományos elveinek ismertetésére, bírálatára, fejlesztésére, a jogászközönségnek pedig azok megismerésére”.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent: 1927–1930-ig évente 10 szám, 1931-ben 7, 1932-ben 6 szám, 1933–1934-ig évente 5 szám.

Szerkesztő:
Geőcze Bertalan

További munkatársak:
Auer Pál, Szászy István, Szladits Károly

Forrás:
  • Geőcze Bertalan: Előszó. = Nemzetközi Jog Tára, 1927. I. évf. 1. sz. 1–2. p.