Állam- és Jogtudomány címsor

Állam- és Jogtudomány

Folyóirat adatok - Állam- és Jogtudomány


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Állam- és Jogtudomány. Jogi folyóirat. (1957–2011)
1. köt. 1.sz. (1957)– 52. köt. 4.sz. (2011) Teljes címe: Állam- és Jogtudomány: a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének folyóirata.

1. köt. 1. sz. (1957)–4.köt. 4.sz. (1961) között Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője címmel jelent meg.

Az Országgyűlési Könyvtár állományában:
1. köt. 1. sz. (1957)–52.köt. 4.sz. (2011)

A DTT portálon:
1. köt. 1. sz. (1957)–50.köt. 4.sz. (2009)

Állam- és Jogtudomány

A negyedévente megjelenő folyóirat fő célja, hogy hasábjain az állam- és jogtudományi alapkutatások eredményeit tartalmazó, különböző jogágakba tartozó tanulmányokat jelentessen meg, tájékoztasson a hazai és külföldi tudományos rendezvényeken zajló vitákról, ismertetést adjon a közelmúltban megjelent szakkönyvekről.

Az elmúlt évtizedekben az állam- és jogtudomány legkiválóbb képviselőinek írásai jelentek meg a lapban, amely 1991-ig kizárólag a Jogtudományi Intézet kutatóinak írásait jelentette meg. 1991-től a folyóirat fórumot biztosít valamennyi hazai elméleti és gyakorlati szakember számára.

A folyóirat kezdetben két rovatra – Tanulmány és Szemle – tagolódott. 1968-ban új rovatként indult a Tájékoztató külföldi könyvekről, majd 1973-tól a Jogirodalom című rovat. A Tájékoztató külföldi könyvekről című rovat címe 1991-től Külföldi könyvekre, majd 1994-től Külföldi jogirodalomra változott, ezt követően pedig betagozódott a Jogirodalom rovatba.

A tanulmányok kezdetben francia és orosz, 1991-től pedig kizárólag angol nyelvű rezümével jelennek meg.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

az összevont évek: 1957/1985, 1987/1988,1996/1997 kivételével évi négy szám jelent meg.

Főszerkesztők:
Alapításkor a lap a Tudományos Tanács szerkesztésében jelent meg, majd 1962-től Szabó Imre lett a felelős szerkesztő, aki később – 1966-tól 1985-ig főszerkesztője volt a lapnak. 1991-ben vette át a főszerkesztői tisztséget Lamm Vanda professzorasszony, aki jelenleg is főszerkesztő.

További munkatársak:
Bragyova András, Dezső Márta, Eörsi Gyula, Hollán Miklós, Horváth Tibor, Lőrincz Lajos, Mádl Ferenc, Paczolay Péter, Sajó András, Sárközy Tamás, Sulyok Gábor, Várnay Ernő, Vörös Imre

Forrás:
  • 50 éves az Állam- és Jogtudomány. = Állam- és Jogtudomány, 2009. L. évf. 3–4. sz. 3–4. p.