Magyar Jog címsor

Magyar Jog

Folyóirat adatok - Magyar Jog


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Magyar Jog. A Magyar Jogász Szövetség folyóirata (1954-)
1. évf. 1. sz. (1954. okt.)-

Az Országgyűlési Könyvtár állományában:
1954-től a mai napig

A DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1954. okt.)-64. évf. 12. sz. (2009. dec.)
 

Magyar Jog

Jelenleg a Magyar Jogász Egylet folyóirata. A folyóiratot 1954 októberében indította útjára a Magyar Jogász Szövetség, tehát nem kapcsolódott névelődjéhez, az 1946-ban útjára indult, majd 1948-ban a Jogtudományi Közlönybe beolvadt Magyar Jog című folyóirathoz.

A folyóirat indulásakor magán viselte a kor jegyeit. Amellett, hogy a lap feladatául kapta a pártállami jogpolitika szolgálatát, a célok között megjelent az is, hogy tartson lépést az igazságszolgáltatás munkájával, legyen figyelemmel a jogszolgáltatásban felmerülő problémákra és azok megoldásában nyújtson elméleti és gyakorlati segítséget a jogi élet és a jogászság számára. A folyóirat a rendszerváltást követően is elsődleges céljának tekintette a törvényhozás és a joggyakorlat ismertetését, a jogalkalmazási problémák megoldásának elősegítését.

A folyóirat szerkezeti felépítése lényegesen nem változott.

A lap jelenlegi szerkezetében a Cikkek, tanulmányok rovat olyan tudományos igényű írásoknak ad helyet, amelyek a jogalkotás és a joggyakorlat új jelenségeivel foglalkoznak, különös figyelemmel a jogfejlődés és az európai uniós jog kérdéseire. A Fórum rovat alkalmas terep a különböző álláspontok, vélemények kifejtéséhez, javaslatok és kritikák közzétételéhez, amelyek nemegyszer éles vitát váltanak ki. A Külföldi Jogi Szemle mindig jelentős hangsúlyt kapott a lapban. Korábban az itt megjelent cikkek elsősorban az akkori szocialista országok jogára fókuszáltak. A rendszerváltás után kiszélesedett az ismertetésre kerülő idegen jogrendszerek köre, ugyanakkor ma már inkább az európai uniós joggal és az Európai Unió tagországainak jogával foglalkozó cikkek állnak a középpontban. A Könyvismertetés rovat a jogi könyvkiadás újdonságairól, elméleti és gyakorlati jellegű művekről ad tájékoztatást. A Szemle rovat a jogi közélet eseményeiről, rendezvényeiről számol be.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente 12 szám. Kivéve: 1954-ben 3, 1956-ban 10 és 1957-ben 11 szám.

Források:
  • Markója Imre: A harmincéves Magyar Jog köszöntése. = Magyar Jog, 1984. XXXI. évf.10 sz. 817–818. p.
  • Új fejezet a Magyar Jog életében. = Magyar Jog, 1991.XXXVIII. évf.1 sz. 1. p.
  • Ötvenéves a Magyar Jog. = Magyar Jog, 2004. LI. évf.10. sz. 577–578. p.