Magyar Közigazgatás 1990-2006 címsor

Magyar Közigazgatás 1990-2006

Folyóirat adatok - Magyar Közigazgatás (1990-2006)


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Magyar Közigazgatás (1990–2006)
40. évf. 1. sz. (1990. jan.)–56. évf. 12. sz. (2006. dec.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
40. évf. 1. sz. (1990. jan.)–56. évf. 12. sz. (2006. dec.)
A lap 2007 és 2010 között szünetelt, majd új folyammal újraindult 2011-ben; Az új folyam számai nem kerültek digitalizálásra.

Magyar Közigazgatás (1990–2006)

1990 januárjától a korábbi Állam és Igazgatás élére új szerkesztőbizottság került. A szakmai folyóirat a jövőben új címmel, elképzeléseink szerint fokozatosan megújuló tartalommal jelent meg.

A szerkesztőbizottság folytatni kívánta az elődei által kialakított és bevált szakmai szerkesztési hagyományokat. Megőrizték a korábbi folyóirat alapvető küldetését, hogy a helyi igazgatás témaköreiben a helyi testületek, valamint azok szakapparátusai igényes szakmai elemzéseket ismerhessenek meg. Ugyanakkor e területeken nagyobb szerepet szántak a többpártrendszer működéséből származó változások bemutatásának, az értékpluralizmust kifejező és egyeztető önkormányzati működés kérdésköreinek. Tekintve, hogy hazánkban a valódi önkormányzati rendszer akkor volt kialakulóban, nagy súlyt helyeztek a készülő önkormányzati törvény alapdokumentumainak és nemzetközi összehasonlító háttéranyagainak a publikálására, a folyóirat hasábjain teret adtak és ösztönözték az előkészítő anyagok feletti szakmai vitákat. A törvény megjelenése után pedig törekedtek az új megoldások szakmai-társadalmi lényegének jobb megvilágítására.

A szakfolyóirat felvállalta, hogy tematikájában nagyobb szerepet kapjanak a központi közigazgazás kérdései, valamint a közigazgatást átfogóan érintő olyan témakörök, mint például a bürokratizmus elleni küzdelem, az igazgatásimunka-szervezés, a közszolgálati rendszer, az igazgatás közigazgatási bírósági és alkotmánybírósági felügyelete.

A folyóirat a közigazgatásért átfogóan felelős Belügyminisztérium anyagi támogatásával jelent meg, ami nem jelentette azt, hogy teljes mértékben függetlenedni tudtak a nyomdai előállítás és terjesztés árainak piaci változásától. A minisztérium anyagi támogatása ugyanakkor nem jelentette azt, hogy a szerkesztőbizottság a minisztérium közvetlen, napi irányítása alatt állna. A szerkesztők előmozdították, hogy a minisztérium szakmai álláspontja - igény szerint a lapban - fórumot kapjon, és törekedtek az ettől eltérő szakmai álláspontok; felkutatására és közzétételére.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent évente 12 szám.

Főszerkesztők:
Fonyó Gyula, Verebélyi Imre

Szerkesztők:
Balázs István, Frücht Pál

Forrás:
  • Magyar Közigazgatás. 1990. XL. évf. 1. sz. 1. p.