Themis címsor

Themis. Értekezések a jog és közgazdaság körében

Folyóirat adatok -


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Themis. Értekezések a jog és közgazdaság körében (1837–1839)
1. füzet (1837)–3. füzet (1839)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. füzet (1837)–3. füzet (1839)

Themis. Értekezések a jog és közgazdaság körében

"A múlt század közepe óta, midőn a filantrópíának jóltevő befolyása által, név szerint: Beccaria és Filangieri, Montesquieu és Calas lánglelkű ügyvédének vezérlése alatt, ezer előítálet salakjaitól tisztult meg a jogtan, keresztül a század mindent felbontó végtizedén, a filozófiai rendszerek hosszú során, a restauráció után bekövetezett históriai iskolán, s annyi alkotmányos vitatkozáson, napkainkig: oly nevezetes, s részben oly nagyszerű változásokon ment által a tudomány, hogy azt fázisaiban figyelmes szemmel kísérni, s fő eredményeit kijelölni, az egyetemi haladásnak közepette, már nálunk is kelletik.

E meggyőződésből kiindulva, látván, hogy íróink és törvénykedőink közül azok, kiket huzamosabb studium és gyakorlat e pályára inthetett volna, arra fel nem léptek mind eddig: eltökélettem magamat, szabott időhöz nem mért füzetekben, a jog literatúrájából a legújabbat, s körülményeinkhez legalkalmazhatóbbat az olvasó közönséggel s nevezetesen bíráinkkal és ügyvédeinkkel közleni. Szerényen nyújtom bé Themisemnek első íveit a hazának oly bizodalommal: hogy törvénytudósaink vállalatomban belátásukkal és ismereteikkel támogatni fognak."

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Összesen három szám jelent meg.

Főszerkesztő:
Szalay László

Forrás:
  • Szalay László: Előszó. = Themis. 1837. 1. füzet. 1-2.p.