Magyar Gyáripar címsor

Magyar Gyáripar

Folyóirat adatok - Magyar Gyáripar


Az évfolyamok szabadon hozzáférhetőek.

Magyar Gyáripar: a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének hivatalos lapja. (1911–1944)
1. évf. 1.sz. (1911. febr. 1.)–35. évf. 11. sz. (1944)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
az 1919. évi 7. és 8. kötet kivételével minden szám megtalálható.

Magyar Gyáripar

Tartalmát tekintve a lap a gyáripar aktuális híreivel, problémáival foglalkozott az alábbi rovatok szerint: Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének hírei, Gyáripari hírek, Vámpolitika, Szociális politika, Közlekedés, Közgazdasági irodalom.

„(…) 1911 elején a GYOSZ megindította havonta kétszer megjelenő hivatalos lapját, a Magyar Gyáripart. Fenyő Miksa és Koffler Károly titkárok szerkesztették. A szövetségi tagok járulékul kapták, de eljutott a szélesebb közvéleményhez is. A törvényhozók ugyancsak kézhez kapták. A pontos, szakszerű információkkal <sikerült nagymértékben felkelteni a képviselők figyelmét és érdeklődését a magyar gyáripar létérdekeit képező kérdések iránt> – értékelte a lapot az 1912. évi közgyűlési beszámoló.”

„A Magyar Gyáripar megindulásával szövetségünk kilencedik esztendejében eléri azt a célját, melyet már első szervezkedésénél a lelkes alapítók oly kívánatosnak jeleztek: folytonos és állandó kapocs fűzi össze ezzel mindazokat, kik egyek lettek a magyar gyáripar szolidaritásában. Ezt az uj köteléket is a fejlődő élet teremtette meg önmagának s Szövetségünk létjogosultságának és izmosodó erejének legnagyobb bizonyítéka az, hogy uj céljait és az uj céloknak uj eszközeit nem kell kivülről keresnie, belülről teremti azokat a kerengő életnedv, önkéntelenül és feltartóztathatatlanul. (…) a Magyar Gyáripar utján most már állandóvá tudjuk tenni egymással s a központtal való folytonos összeköttetésünket, melynek még sokszor igen nagy hiányát éreztük. ”

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent 1911-ben 22 szám. 1912–1919-ig évente 24 szám. 1920-ban 14, 1921-ben 22, 1922–1923-ban 24 szám. 1924-ben 12, és 1925-ben 11 szám. 1926–1943-ig évente 12 szám jelent meg, és 1944-ben 11 szám.

Melléklapok:
Iparjogi Szemle: 1925–1939. 1. évf. 1. sz. (1906. jan. 15.)- 33. évf. 2. sz. (1939. ápr./jún.)
Szünetelt: 1917–1925

Az Iparjogi Szemle 8 év szünetelés után, 1925-től a Magyar Gyáripar melléklapjaként jelent meg újra. Az Országgyűlési Könyvtárban a Magyar Gyáripar köteteibe van bekötve. A digitalizálás során ezek kiemelésre kerültek, és önálló gyűjteményt képeznek. Az Országgyűlési könyvtár állományában meglévő 1910–1911 év számai most nem kerültek digitalizálásra.

Szerkesztők:
Hoffler Károly, Fenyő Miksa

Forrás:
  • Szita Szabolcs: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége. A GYOSZ kiépítése és tevékenysége 1902-től 1948-ig. [Budapest]: Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, 1996. 37–38 p.
  • Hegedűs Loránt: Az uj év programmja. = Magyar Gyáripar, 1911. I. évf. 1. szám 3–4. p.