Békejog és Békegazdaság címsor

Békejog és Békegazdaság

Folyóirat adatok - Békejog és Békegazdaság


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Békejog és Békegazdaság. Havi Szemle a békekötéssel és az átmeneti gazdasággal kapcsolatos kérdések köréből. (1921–1924)
1. évf. 1. sz. (1921. okt.) – 3. évf. 10. sz. (1924)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
21. évf. 1.sz. (1936)–9.évf. 7.sz.(1944.júl.).

Békejog és Békegazdaság

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként került sor 1920. június 4-én a Trianoni békeszerződés aláírására a Versailles-hoz tartozó Nagy Trianon-kastélyban a világháborúban vesztes Magyarország és a győztes antant szövetség államai között.

A szerződésnek Magyarország új határainak megállapítása mellett számos egyéb – például katonai, demográfiai, gazdasági és jogi – következménye is volt. Az országnak a békeszerződés nyomán teljesen új gazdasági létfeltételekkel kellett szembenéznie.

Az induló folyóirat célja elsősorban az volt, hogy a háborúból a békébe való átmenet jogi és gazdasági szemléje legyen. Cikkeiben törekedett a békeszerződés adta, új gazdasági-jogi helyzet feltárására. A teljesen megváltozott körülmények között figyelemmel kísérte a volt szövetséges államok békekötéseinek végrehajtását, elsősorban a német és az osztrák jogélet alakulását, a szomszéd államok gazdasági jogfejlődését, a nemzetközi gazdaság helyzetének alakulását.

A folyóirat két nagy szerkezeti egységre tagolódik. A füzetek első részében szerzői névvel jegyzett tanulmányok a békeszerződés következtében előállott új gazdasági-jogi helyzetet dolgozzák fel. A másik nagy szerkezeti egység a Szemle rovat, amelynek írásai a békeszerződéssel kapcsolatos rendelkezéseket, egyezményeket, vegyes döntőbizottsági ítélkezést dolgozzák fel.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Ún. keresztéves folyóirat, 1. évf. 1921/1922, 2. évf. 1922/1923, 3. évf. 1923/1924; évfolyamonként 10 szám jelent meg.

Melléklapok, mellékletek:
A füzetszámokhoz kapcsolódik a Békejog és Békegazdaság Melléklete, amely a trianoni békeszerződésre vonatkozó belföldi és külföldi joganyagot közli (törvényjavaslatok, törvények, összminisztériumi rendeletek, pénzügyminiszteri rendeletek, hirdetmények, egyéb miniszteri rendeletek, m.kir. felülvizsgáló és kiegyenlítő hivatal hirdetményei, bírói gyakorlat) Megjelent: 1921–1923.
Az egyes évfolyamokhoz tartozó füzetszámokban és mellékletekben való eligazodást segíti a főlapra és melléklapra vonatkozó tartalomjegyzék, betűrendes tárgymutató, a trianoni szerződés felhívott részeire és cikkeire vonatkozó mutató és a vegyes döntőbírósági jogesetekre vonatkozó mutató.

Főszerkesztő:
Szladits Károly

További munkatársak:
Almási Antal, Bátor Viktor, Egyed István, Fodor Ármin, Kepes Olivér, Neumann Károly, Sándorfi Kamill, Szászy György, Wlassics Gyula

Forrás:
  • Munkatervünk. [Békejog és Békegazdaság programcikke.] = Békejog és Békegazdaság, 1921. 1. sz. 1–2. p.