Acta Juris Hungarici címsor

Acta Juris Hungarici

Folyóirat adatok - Acta Juris Hungarici


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Acta juris Hungarici (1932)
1.évf. 1.sz. (1932.jan-mars) – 1. évf. 3/4. sz (1932. sept./dec.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1.évf. 1.sz. (1932.jan-mars) – 1. évf. 3/4. sz (1932. sept./dec.)

Acta Juris Hungarici

A Magyar Jogászegylet Gazdasági Intézetének folyóirata.

Megjelenése idején az egyetlen idegen nyelven megjelenő magyar jogtudományi folyóirat. Fő célja, hogy a magyar jogélet iránt érdeklődő külföldi jogászokat tájékoztassa a magyar jogalkotás és jogtudomány legfrissebb fejleményeiről, a különböző jogágakban felmerülő legfontosabb problémákról, azok megvitatásáról angol, francia vagy német nyelven. A magyar jogrendszerről szóló tájékoztatáson kívül a kiadvány gyakorlati eszközt is kínál a külföldi és magyar jogrendszer összehasonlításához.

Általános, több jogágat érintő összefoglaló jellegű jogi folyóirat, amelyben hosszabb tanulmányok jelentek meg a szerkesztőbizottság egyes tagjaitól, valamint a korszak más jeles jogászaitól, tudósaitól (Tomcsányi Móric, Irk Albert, Angyal Pál, Moór Gyula, Nizsalovszky Endre, Magyary Zoltán és mások).

Korányi Frigyes, a szerkesztőbizottság elnöke az 1932. évi 1. számban megjelent Előszavában utal arra, hogy az idegen nyelve(ke)t beszélő magyar jogtudósok jól ismerik a külföldi jogtudósok munkáit, míg a magyar jogtudósok hasonlóan értékes, magyar nyelven megjelenő munkái teljességgel ismeretlenek a külországi jogtudósok számára.

További adatok a lapról:
Periodicitás:
Három havonta megjelenő folyóirat.

Szerkesztőbizottságának tagjai:
Korányi Frigyes (elnök), Baumgarten Nándor, Kuncz Ödön, Szladits Károly, Faluhelyi Ferenc, Király Ferenc és Szászy István.
A lap kiadója Politzer Zsigmond és Fia Könyvkereskedése.

Forrás:
  • Commercial Law Journal 1932, July
  • Korányi Frigyes: Avant-propos. = Acta juris Hungarici: Revue Trimestrielle de Droit Hongrois, 1932. I. évf. 1. sz. 3–4. p.
  • Dr. Faluhelyi Ferenc, dr. Király Ferenc és dr. Szászy István: Acta Juris Hungarici (revue Trimestrielle de Droit Hongrois). = Jogállam, 1932. XXXII. évf. 1–2. sz. 81–82. p.
  • Acta Juris Hungarici. = Miskolci Jogászélet, 1932. VIII. évf. 3–4. sz. 16. p.