A könyvtár állománya és gyűjteményei

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos szakkönyvtár is egyben.

Fő gyűjtőkörei

  • az állam- és jogtudomány,
  • a politikatudomány,
  • a magyar és a modern kori egyetemes történelem, valamint
  • az Országgyűlés dokumentumai.

A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig válogatva gyűjti és dolgozza fel. Könyvtárunkban található a magyar parlamenti dokumentumok legteljesebb nyilvános gyűjteménye.

A felsorolt területek mellett válogatva gyűjti a könyvtár a közgazdaságtan, a szociológia, valamint a statisztika szakirodalmát, továbbá a külföldi parlamentek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtár letéti könyvtára az ENSZ-nek és egyes szakosított szervezeteinek, valamint az Európai Uniónak. Gyűjti ezen intézmények hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó bel- és külföldi szakirodalmat is.

A könyvtár állománya több mint 600.000 kötet, az éves gyarapodás 3500-4000 kötet. A teremben 1500 polcfolyóméteren, 50.000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni. A kézikönyvtárban 14 szakterületi bontásban, tematikus csoportokban találhatók a dokumentumok. A dokumentumokat – a szabadpolcon elhelyezett kiadványok kivételével – a felhasználóknak a raktárakból kell igényelniük.

A nagy olvasóteremben a bejárattól balra kialakított folyóirat-olvasóban a legkeresettebb szakterületek időszaki kiadványainak korábbi, már bekötött évfolyamai mellett a hazai és a külföldi napi- és hetilapok, valamint folyóiratok legfrissebb számai is olvashatók.

A könyvtár online katalógusa, valamint sajtóadatbázisa teljes körűen elérhető a könyvtár honlapján. Emellett számos előfizetett, társadalomtudományi online adatbázis várja a felhasználókat.

Bővebben az állományról

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo