Katalógus - parallax

 

 

Katalógus

 

A könyvtár katalógusa (Bibliográfiai és szakirodalmi adatbázis)

A katalógusa tartalmazza

  • a kezdetektől napjainkig állományba került dokumentumok, könyvek és könyv jellegű dokumentumok (ENSZ és EU letéti dokumentumok, bel- és külföldi parlamenti dokumentumok) bibliográfiai és példányrekordjait;
  • a szakfolyóiratok és tanulmánykötetek fő gyűjtőköri témákban (jog, politikatudomány, történelem) megjelent szakcikkeinek és tanulmányainak bibliográfiai rekordjait.

2015 szeptemberétől egységes feltételekkel itt kereshető a korábbi Világpolitikai információk (VPI) adatbázis, valamint a külföldi és magyar jogi szakirodalmi adatbázisok tartalma is.

Az online katalógus segítséget nyújt az online elérhető, ún. Open Access források kutatásában is, a keresőszó beírása után a szűkítést követően számos szabadon elérhető teljes szövegű, főként idegen nyelvű források állnak rendelkezésre a keresett témában.

Beiratkozott olvasóink számára lehetőség van a katalógus e-polcának használatára, ami lehetővé teszi a kiválasztott tételek elmentését, rendezését, címkézését, elküldését.


Világpolitikai információk (VPI) adatbázis

1974-ben az Országgyűlési Könyvtárban Magyarország első társadalomtudományi szakirodalmi adatbázisaként indult el a Világpolitikai információfeldolgozás és -szolgáltatás (későbbi nevén Világpolitikai Információk, VPI).
Kezdetben a VPI adatbázisban csaknem háromszáz – angol, német, francia, orosz nyelvű –, túlnyomórészt a társadalom- és gazdaságtudomány tárgyköréhez, kisebb részt a jogtudományhoz tartozó folyóiratot dolgoztak fel. Kiemelt figyelemmel kísérték a közép- és kelet-európai régióról megjelenő politikai, történelmi tanulmányokat, de találhatunk annotációkat a filozófia, szociológia, pszichológia, antropológia, illetve a nyelvészet témaköréből is. Az adatbázis tételei az adott tanulmány bibliográfiai leírását, valamint egy 10-12 soros, érdeklődést felkeltő tartalmi összefoglalót tartalmaznak.
Az önálló adatbázis bővítése 2011-ben megszűnt.

 

Külföldi jogi szakirodalmi adatbázis

A külföldi jogi szakirodalom feldolgozása, amely 1976-ban indult, válogató jelleggel, elsősorban a könyvtár állományából kijelölt külföldi jogi szakfolyóiratok cikkeiből, valamint tanulmánykötetek tanulmányaiból épült. Az önálló adatbázis építése 2010-ben lezárult. Azóta az EU-val kapcsolatos és a magyar jogrendszerre vonatkozó, zömében angol nyelvű szakfolyóiratok feldolgozása zajlik.

Bővebben a külföldi jogi szakirodalom feldolgozásáról

 

Magyar jogi szakirodalmi adatbázis

A Magyar jogi szakirodalmi adatbázis elődje a könyvtár által 1980 és 1991 között évente kétszer nyomtatásban megjelentetett A magyar jogi irodalom válogatott bibliográfiája című jogi szakbibliográfia volt, mely jogági elrendezésben tette közzé a magyar jogi szakkönyvek, valamint jogszabálygyűjtemények, jogi szakfolyóiratok és tanulmánygyűjtemények analitikusan feltárt cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai adatait tárgy- és névmutatóval ellátott füzetekben.
1990-től a magyar jogi szakirodalom bibliográfiai rekordjaiból tárgyszavakkal ellátott adatbázist épít a könyvtár. Az adatbázis, hasonlóan a korábban nyomtatásban megjelent szakbibliográfiához a Magyarországon megjelent, a könyvtárunkba beérkezett magyar és idegen nyelvű jogi monográfiákat, tanulmányköteteket, önállóan megjelent tanulmányokat, a jogi szakfolyóiratok teljes anyagát, egyes társadalomtudományi folyóiratok jogi tárgyú, válogatott cikkeit, valamint az önálló kötetben megjelenő jogszabályokat és jogszabálygyűjteményeket tárja fel.

Bővebben a magyar jogi szakirodalom feldolgozásáról

 

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo