Külföldi Parlamenti Gyűjtemény - parallax

Külföldi Parlamenti Gyűjtemény

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtár számára 1878-tól cserekapcsolatok keretében beérkezett parlamenti dokumentumokat tartalmazza.

A gyűjteményben Németország és egyes német tartományi parlamentek, Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok törvényhozásainak dokumentumai érhetők el. Emellett néhány környező ország történeti forrásanyaga is megtalálható az állományban, így a Horvát–Szlavón, illetve a Dalmát Sabor irományai, naplói és mutatói (1861-tól 1915-ig töredékesen), továbbá Szerbia (1899-tól 1938-ig töredékesen) és Bosznia-Hercegovina parlamenti dokumentumainak egy része is, az 1900-tól 1918-ig terjedő időszakból. A nyomtatott köteteket az 1980-as évektől több országban felváltották a mikrofilmlapok és a CD-k, valamint napjainkban az online elérhető formák. Ennek eredményeképpen a nyomtatott példányok cseréje fokozatosan megszűnt.
A gyűjteményben megtalálhatók a parlamenti együttműködés nemzetközi szervezete, az Interparlamentáris Unió kiadványai is. A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény szerves részét képezi egy kézikönyvtár, amely az egyes külföldi parlamentekről szóló műveket tartalmazza.

Kiemelendő egy, a gyűjteményben található francia, illetve egy brit könyvsorozat, melyek az adott országok parlamentarizmusának történetével foglalkoznak. Az angol sorozat címe Cobbett's Parliamentary history of England, amely 1066-tól 1803-ig foglalja össze az angol, illetve brit parlamentarizmus történetét, a francia kiadványsorozat pedig Archives parlementaires címen jelent meg és az 1787-től 1881-ig tartó időszak politikatörténetét mutatja be (1788-1799, illetve 1799-1881).

​​​​​​Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyomtatott külföldi parlamenti anyag teljes egészében külső raktárban van, így a dokumentumokat előzetesen az konyvtar(kukac)parlament.hu e-mail címen lehet megrendelni.

Elérhetőség:

Szakreferens: Zágoni-Bogsch Gergely
Telefon: +36 1 441 4087
E-mail: zagoni-bogsch.gergely(kukac)parlament.hu

A gyűjtemény története

Az államok közötti cserekapcsolatok az 1886-os brüsszeli nemzetközi szerződések – a „hivatalos valamint a tudományos és irodalmi kiadványok nemzetközi kicserélése végett kötött egyezmény”, továbbá „a hivatalos lap", valamint a parlamenti nyomtatványok közvetlen kicserélésének biztosítása végett kötött egyezmény" – megkötése után terjedtek el. A cserélendő kiadványok körébe tartoztak a közigazgatási és parlamenti hivatalos kiadványok, a parlamenti évkönyvek, a kormányrendeletre és kormányköltségen készült kiadványok, valamint a hivatalos lapok.
Magyarország 1923-ban csatlakozott az egyezményhez, de már ezt megelőzően is létesített cserekapcsolatokat egyes országokkal – például 1878-ban csereviszonyt hoztak létre a belga, németországi, osztrák, porosz, svéd, olasz, norvég, dán, francia és a horvát parlamenttel, 1881-ben az angol alsóházzal, 1884-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokkal – a külföldi parlamenti dokumentumok beszerzése érdekében, így az Országgyűlési Könyvtár a 19. század utolsó harmadától kezdve jelentős történeti forrásanyagot gyűjtött össze a fentebb említett országok parlamenti dokumentumaiból (naplók, irományok, egyes országoknál bizottsági anyagok, jegyzőkönyvek, illetve költségvetések és zárszámadások).

A gyűjtemény online forrásai

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo