Sajtóadatbázis - parallax

Sajtóadatbázis

A 2016. év végéig frissített sajtóadatbázis a korábban PressDok (belföldi sajtófigyelés) és HunDok (külföldi sajtófigyelés) néven ismert adatbázisokból jött létre.

Az Országgyűlési Könyvtár 1989-ben indította útjára a PressDok elnevezésű adatbázist. Ebben az időszakban óriási társadalmi igény mutatkozott az aktuálpolitikai események, a gazdasági és társadalmi változások sajtóvisszhangjának megismerésére, gyors visszakereshetőségére. A szolgáltatás kezdetben – a könyvtár állományában megtalálható – 150 napi- és hetilap, folyóirat és egyéb időszaki kiadvány szelektív szemlézésén alapult, a kiadványok száma később, az igények változásait követve, csökkent. Az adatbázis építői a feldolgozásnál fontosnak tartották a bel- és külpolitikára, az országgyűlésre, a kormányra, a pártokra, a kialakuló politikai elitre vonatkozó tudósításokat, kommentárokat, publicisztikákat, de a történelmi évfordulókhoz kötődő visszaemlékezéseket, a kulturális és művészeti életet elemző írásokat is. Az átnézett folyóiratok felölelték a közigazgatás és jogtudomány, statisztika, filozófia, antropológia, nyelvészet, irodalom és vallástudomány területeit is.
A PressDok aladatbázis mintegy 1,5 millió rekordot tartalmaz.

A HunDok külföldi sajtófigyelő adatbázis építése 1991 januárjában kezdődött. A könyvtáros kollégák az állományban megtalálható körülbelül 80-100 mértékadó külföldi, határon túli magyar, illetve idegen nyelvű, valamint szomszédos országbeli, nyugat- és kelet-közép-európai, amerikai, kanadai és ausztrál napi- és hetilapot lapoztak végig. A feldogozott lapok körébe tartozott néhány, Magyarországon megjelenő idegen nyelvű sajtótermék is. Az online elérhetőségek bővülése miatt később csak a környező országokban megjelenő, kurrens magyar nyelvű időszaki kiadványok cikkeire terjedt ki a szemlézés. A feldolgozás tárgyát a külföldi sajtó magyar, illetve kelet-közép-európai régiós vonatkozású, politikai, gazdasági, kulturális témájú, mérvadó cikkei, elemző írásai képezték. Az adatbázis e válogatott cikkek bibliográfiai adatait és rövid tartalmi kivonatát tartalmazza.

A HunDok aladatbázis körülbelül 200.000 rekordot számlál.

2017 januárja óta a Sajtóadatbázis frissítése szűkített tematikával történik, alapvetően a dr. Soltész István (az Országgyűlés nyugalmazott főtitkára) összeállításában nyomtatásban megjelent Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről című kötet válogatási szempontjai mentén épül.

Bővebben lásd: Parlamenti bibliográfia

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo