Bibliográfia - parallax

Parlamenti bibliográfia

"Soltész-bibliográfia"

Nyomtatott változat:
Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről. 4. átd., bőv. kiad., 2015. évi változat. Budapest: Szerző, 2015, 1363 p.

Online változat:
Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, az alkotmányról, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről. A „Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a választásokról” című könyv nyolcadik, átdolgozott és bővített digitális kiadása. Budapest: Szerző, 2021.

A parlamenti bibliográfia legújabb, online elérhető verziója a könyvtár honlapján is megtalálható.

Soltész Istvánnak, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában öt nyomtatott kiadást megért bibliográfia 2013 óta folyamatosan bővülő tartalommal a könyvtár digitalizált dokumentumai között is megtalálható. A nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló vállalkozás a magyar állam, az állami szervek (így különösen az Országgyűlés), a politikai rendszerek és a választások szakirodalmát dolgozza fel. A négykötetes bibliográfiát a szerző két e-könyve egészíti ki: egy dokumentumkötet a szabadon választott Országgyűlés 1990. májusi alakuló üléséről és egy tanulmánykötet az Országgyűlésről.

A bibliográfiában feldolgozott dokumentumok köre: monográfiák, tanulmánykötetek tanulmányai, szakfolyóiratok cikkei, heti- és napilapok cikkei. A bibliográfia tematikailag az államra vonatkozóan az államalapítástól, a törvényhozó intézményt illetően a törvényhozás kezdeteitől, míg az országgyűlési képviselőkkel és a választásokkal kapcsolatban 1848–1849-től, a modern polgári népképviselet megteremtésétől napjainkig tartalmaz tételeket. A válogatás tematikai szempontrendszere az Országgyűlést érintő aktualitásoknak megfelelően, valamint egy-egy korszak feldolgozottságának mélységét tekintve is, időről időre bővül. A bibliográfia elsősorban a Magyarországon megjelenő, magyar vonatkozású dokumentumok alapján épül, de kitekint a közép-kelet-európai régióra is, valamint válogatva feldolgozza a Magyarországra vonatkozó külföldi, idegen nyelvű szakirodalmat is.

Stipta István könyvismertetése

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo

Vr séta - v1