Bibliográfia - parallax

Parlamenti bibliográfia

Soltész-bibliográfia

Nyomtatott változat:
Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről. 4. átd., bőv. kiad., 2015. évi változat. Budapest: Szerző, 2015, 1363 p.

Online változat:
Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, az alkotmányról, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről. A „Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a választásokról” című könyv tizennegyedik, átdolgozott és bővített digitális kiadása. Budapest: Szerző, Országgyűlési Könyvtár, 2023.

A parlamenti bibliográfia legújabb, online változata elérhető a könyvtár honlapján.

Soltész Istvánnak, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában öt nyomtatott kiadást megért Bibliográfia 2013 óta folyamatosan bővülő tartalommal a könyvtár digitalizált dokumentumai között is megtalálható. A Bibliográfia immár közel százezer címet tartalmaz. A nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló vállalkozás a magyar állam, az állami szervek (így különösen az Országgyűlés), a politikai rendszerek és a választások szakirodalmát dolgozza fel. A hétkötetes bibliográfiát a szerző két e-könyve egészíti ki: egy dokumentumkötet a szabadon választott Országgyűlés 1990. májusi alakuló üléséről és egy tanulmánykötet az Országgyűlésről.

A Bibliográfiában feldolgozott dokumentumok köre: monográfiák, tanulmánykötetek, szakfolyóiratok tanulmányai, heti- és napilapok cikkei. A bibliográfia tematikailag az államra vonatkozóan az államalapítástól, a törvényhozó intézményt illetően a törvényhozás kezdeteitől, míg az országgyűlési képviselőkkel és a választásokkal kapcsolatban 1848–1849-től, a modern polgári népképviselet megteremtésétől, a politikai rendszerről a dualizmus korától napjainkig tartalmaz tételeket. A válogatás tematikai szempontrendszere az Országgyűlést érintő aktualitásoknak megfelelően, valamint egy-egy korszak feldolgozottságának mélységét tekintve is, időről időre bővül. A Bibliográfia elsősorban a Magyarországon megjelenő, magyar vonatkozású publikációk alapján épül, de kitekint a közép-kelet-európai régióra is, valamint válogatva feldolgozza a Magyarországra vonatkozó külföldi, idegen nyelvű szakirodalmat is.

A Bibliográfia elkészítését és folyamatos bővítését az Országgyűlési Könyvtár páratlanul gazdag állam- és jogtudományi, politológiai, történelmi és más társadalomtudományi gyűjteménye teszi lehetővé.

 

Kukorelli István recenziója

Iván Dániel és Koi Gyula könyvismertetése

Stipta István könyvismertetése

 

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo