Magyar Parlamenti Gyűjtemény parallax

Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A magyar és az erdélyi országgyűlések dokumentumai hazánkban a legnagyobb teljességgel az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményében érhetők el. Az országgyűlési könyvanyag időrendben, szabadpolcon elhelyezve várja az olvasókat.

A gyűjtemény az 1580-tól 1790-ig terjedő időszakból főként kézírásos, latin nyelvű országgyűlési forrásanyagokat tartalmaz. Fontos része a gyűjteménynek Gyurikovits György (1783–1849) pozsonyi táblabíró, országgyűlési küldött hagyatéka, mely a Ghyczy Ignácz Kiállítótérben tekinthető meg. 1790-től 1849-ig nyomtatott jegyzőkönyvek és irománykötetek, 1861-től naplók, irományok, jegyzőkönyvek, költségvetések, zárszámadások, mutatók, országgyűlési almanachok, házszabályok, ügyrendek, név- és lakjegyzékek, bizottsági tagságok jegyzékei találhatók a könyvtár kis olvasójában. 1990-től folyamatosan gyűjtjük a plenáris ülések jegyzőkönyveit (parlamenti naplók), és 2010-ig a beterjesztett nyomtatott irományokat is őrizzük. Az országgyűlési bizottságok üléseinek szó szerinti jegyzőkönyveit 1953-tól napjainkig gyűjtjük és szolgáltatjuk.
A kutatómunkát megkönnyíti az országgyűlés-történeti köteteket, valamint az Országgyűlés által kiadott módszertani füzeteket és statisztikai összeállításokat tartalmazó kézikönyvtár (MPGY KK).
Szakreferenseink szívesen segítenek a gyors és pontos tájékozódásban, kutatásaikhoz szaktájékoztatási segítséget nyújtanak. Az állományunk nagy része már elektronikusan is elérhető a könyvtár Hungaricana közgyűjteményi portálon található gyűjteményében, valamint a könyvtár felületén.

 

Elérhetőség:

Szakreferens: Villám Judit
Telefon: +36 1 441 4658
E-mail: villam.judit(kukac)parlament.hu

Szakreferens: Maltsik Balázs
Telefon: +36 1 441 4090
E-mail: maltsik.balazs(kukac)parlament.hu

 

A gyűjtemény részei

1580-1849 közötti időszak:

1861─1990 közötti időszak:

1990-től:

A könyvtár honlapján digitalizált formában is elérhetők a gyűjtemény egyes dokumentumai:

 

A gyűjtemény története

A gyűjtemény történetének fontos momentuma volt a képviselőház 1893. január 21-ei ülése, ahol Ugron Gábor képviselő megjegyezte: „Még a régi országgyűléseknek naplói is hiányoznak innen … kérem a házat, utasítsa a könyvtári bizottságot, hogy a régi magyar törvényhozás kútforrását képező munkálatok részint másolatban beszereztessenek, hogy itt a törvényhozás rendelkezésére álljanak”. A Könyvtári Bizottság még abban az évben előterjesztést nyújtott be a régi országgyűlésekre vonatkozó iratok összegyűjtése és kiadása érdekében. Ez a határozat alapozta meg és tette rendszeressé a könyvtárban az országgyűlés dokumentumainak gyűjtését. Erre a munkára 1903 elején Takáts Sándor történész-levéltáros piarista szerzetest alkalmazták, aki ezt követően évtizedekig kutatta, gyűjtötte, lemásoltatta és megvásárolta a régi országgyűlések dokumentumait. A gyűjtés 1917-ig folyt, a háborús összeomlás, a forradalmi események és a súlyos gazdasági helyzet azonban meggátolta a folytatást, de így is jelentős, értékes és egyedülálló parlamenti anyag került a könyvtárba. Az összegyűjtött országgyűlési dokumentumok mennyisége, az azokból való szakszerű tájékoztatás igénye tette szükségessé a későbbiekben egy tematikus állomány (különgyűjtemény) kialakítását, melyet 1962. június 29-én nyitottak meg.

 

Bővebben a gyűjteményről:

Villám Judit: Múlt és jelen országgyűléseinek dokumentumai az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye. – Aetas, 31. évf. 2016. 1. sz. 187-194.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo