ENSZ Letéti Gyűjtemény - parallax

 

ENSZ Letéti Gyűjtemény

A gyűjtemény az Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations) által a tagállamokban kialakított letéti könyvtári hálózat magyarországi tagja. Az Országgyűlési Könyvtár – Magyarország 1955. évi ENSZ‑felvételét követően – 1956‑ban lett az ENSZ letéti könyvtára.

Az ENSZ-kiadványok nagy része és a nemzetközi szervezetről szóló magyar és idegen nyelvű szakirodalom az olvasóteremben szabadpolcon található meg. A katalógusban elérhető linkek az online kiadványok teljes szövegére mutatnak.

A gyűjtemény részei

A világszervezet hivatalos nyelvei közül angolul gyűjti az ENSZ fő szerveinek: a Közgyűlés (General Assembly), a Biztonsági Tanács (Security Council), a Gazdasági és Szociális Tanács (Economic and Social Council), a Gyámsági Tanács (Trusteeship Council), a Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice), a Titkárság (Secretariat) és egyes szakosított szervezeteinek: a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO), az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) és a Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) kiadványait: monográfiákat és folyóiratokat egyaránt. A gyűjtemény részét képezi az ENSZ jogelődjének, a Nemzetek Szövetségének (League of Nations) 1920 és 1945 között megjelent francia és angol nyelvű anyaga is.

Bővebben a gyűjteményről:

Káposztás Edit – Kardos Helga: 60 éves az ENSZ Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban: Könyvtári Figyelő, 2017. (63. évf.) 2. sz. e. 211-217. old.
epa.oszk.hu/00100/00143/00346/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2017_2_e211-e217.pdf

 

Elérhetőség:
Szakreferens: Perjési Vera
Telefon: +36 1 441 4453
E‑mail: perjesi.vera(kukac)parlament.hu

 

ENSZ adatbázisok, e-források

United Nations Digital Library

Az ENSZ New York-i könyvtárának és a genfi könyvtárnak az együttműködésében érhető el a nemzetközi szervezet digitális könyvtára. Alapvetően az ENSZ hivatalos dokumentumainak teljes szövegét tartalmazó portálon érhetőek el a Közgyűlés, a Titkárság, a Gazdasági és Szociális, a Biztonsági valamint a Gyámsági Tanács anyagai, a Hágai Nemzetközi Bíróság döntései, valamint térképek is egészen a szervezetek alapításától kezdve. A keresést megkönnyítik a remek szűkítési lehetőségek, a találatok pedig tartalmazzák a kapcsolódó dokumentumokat is: például egy döntés esetében látható az azt megelőző szavazás, és a jegyzőkönyv szövege is. A megtalált dokumentumok olvashatók az ENSZ hat hivatalos nyelvén. 2019-től az UNBISnet,vagyis az ENSZ könyvtárak közös katalógusának tartalma is ezen a felületen kereshető.

Az ENSZ New-York-i könyvtárának honlapja

A nemzetközi szervezet központi könyvtárának oldalán találhatók meg az intézmény által szolgáltatott dokumentumok. Hírt ad a letéti gyűjteményi hálózat munkájáról, amelynek az Országgyűlési Könyvtár is tagja. Emellett elérést biztosít az ENSZ különböző adatbázisaihoz is.

UN i-Library

A digitális tartalmakat felvonultató oldalon kereshetők a nemzetközi szervezet által kiadott, sok esetben már nyomtatásban nem megjelenő dokumetumai, könyvek, folyóiratok, munkaanyagok, statisztikák, amelyek tematikus csoportokba rendezve is böngészhetők, kereshetők. Csak a letéti gyűjteményeken keresztül érhetők el a teljes szövegű anyagok, IP cím alapján.

Official Document System (ODS)

Az ENSZ-dokumentumok teljes szövegű adatbázisa. Az ENSZ főtestületeinek és azok alárendelt szerveinek hivatalos kiadványait és munkadokumentumait tartalmazza. Teljes szöveggel megtalálhatók benne az ülések jegyzőkönyvei, az üléseken tárgyalt témákhoz kapcsolódó tanulmányok, javaslatok, bizottsági jelentések és határozatok a szervezet hat hivatalos nyelvén (angol, arab, francia, orosz, kínai, spanyol) 1945-től kezdődően.

UN Treaty Collection

Az ENSZ és a Népszövetségi multilaterális egyezmények, valamint két- és többoldalú szerződések teljes szöveggel. Az adatbázisban az egyezmények státusára is lehet keresni.

Statistical Database of the Economic Commission for Europe

Az adatbázis Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia országainak gazdasági, népességi, egészségügyi, szociális, szállítási és környezeti statisztikáit tartalmazza.

UN Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)

Világkereskedelmi adatbázis ország-profilokkal, export-import havi összefoglalókkal, illetve éves összesítésekkel.

UNdata

Az adatbázis a világ országainak statisztikai adatait tartalmazza különböző területeken, többek között bűnügyi, oktatási, nemzetgazdasági, energiaügyi, környezetvédelmi, pénzügyi, népesedési, ipari, munkaügyi, valamint élelmiszer- és agráripari statisztikai adatokat kereshetünk benne. A weboldalon a világ országainak nemzeti statisztikai oldalai is elérhetőek.

Human Rights Issues

A honlap az ENSZ valamennyi emberi jogi testületét számba veszi, az egyes szervezetekről szóló, valamint azok munkájával kapcsolatos legfontosabb dokumentumokhoz biztosít teljes szövegű elérést.

Refworld

Az oldal menekültüggyel foglalkozik, jelentéseket és dokumentumokat tartalmaz a témában, a Relief weboldal pedig a humanitárius segítségnyújtási tevékenységet mutatja be szerte a világon.

Yearbook of the United Nations

A Yearbook of the United Nations című kiadvány teljes szövegű adatbázisa, amely 1946-tól kezdődően teszi elérhetővé a kötetek tartalmát. Az évkönyv tartalmazza valamennyi ENSZ-testület, szervezet tevékenységének, és az összes tárgyalt kérdésnek az éves összefoglalóját, valamint a legfontosabb dokumentumokat (nyilatkozatok, határozatok).

International Court of Justice

A Hágai Nemzetközi Bíróság honlapja, amely jogeseteket, ítéleteket, tanácsadó véleményeket és jelentéseket tesz elérhetővé 1947-től kezdődően. A honlapon információkat találunk a bíróság szervezetéről, működéséről, valamint elérhető a Bíróság elődszervezete, a Permanent Court of International Justice teljes dokumentációja 1922- től 1946-ig.

Az ENSZ szakosított intézményeinek adatbázisai

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

LABORDOC

Az adatbázisban elérhetőek 1919-től az ILO hivatalos kiadványai (jegyzőkönyvek, jelentések, ajánlások, költségvetések), valamint monográfiák, folyóiratok és oktatási anyagok teljes szöveggel.

NATLEX

Nemzeti munkaügyi szabályokat tartalmaz. 196 ország munkaügyi, társadalombiztosítási szabályozását, valamint az ezekhez kapcsolódó emberi jogi előírásokat teszi elérhetővé.

NORMLEX

Nemzetközi munkaügyi szabályokat, egyezményeket, protokollokat és ajánlásokat tartalmaz teljes szöveggel, valamint számot ad a tagországok ratifikációjáról is.

ILOSTAT

A központi munkaügyi statisztikai adatbázis közel 100 indikátor szerint több, mint 230 ország, illetve gazdaság adatait tartalmazza.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)

UNESDOC

Az adatbázisban megtalálhatók 1945-től az Unesco irányító testületeinek hivatalos kiadványai, nemzetközi egyezmények, ajánlások, nyilatkozatok, monográfiák és folyóiratok teljes szöveggel, 6 nyelven.

Legal Instruments

Külön keresőfelületet biztosít az egyezmények, az ajánlások és a nyilatkozatok köréhez.

Statistics

Több mint 200 országot, illetve területet átfogó statisztikai adatbázis az oktatás, a tudomány, a kultúra, a kommunikáció és információ témaköréből.

Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization, GATT/WTO)

WTO documents

A Világkereskedelmi szervezet hivatalos dokumentumai, nemzetközi egyezmények szövege, statisztikák érhetők el az adatbázisban.

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA)

IAEA documents

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hivatalos dokumentumai, nemzetközi egyezmények szövege érhető el az adatbázisban.

Magyar ENSZ szervezetek

Magyar ENSZ Társaság

UNICEF Magyar Bizottság

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

Más nemzetközi szervezetek dokumentumai

A gyűjtemény más nemzetközi szervezetek (IPU, OECD, Európa Tanács) dokumentumaival is rendelkezik.

OECD kiadványok

Az OECD-t, azaz a Gazdasági, Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet 1961-ben alapították, Magyarország pedig 1996 óta tagja. Fő célja a tagállamok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének támogatása. Az Országgyűlési Könyvtár gyűjti a szervezet kiadványait, illetve a róla szóló szakirodalmat. Jelentései, összefoglalói, statisztikái számos szakterületen folytatott kutatás fontos részét képezik.

Az I-library az OECD IP-cím alapján elérhető adatbázisa, amelyben megtalálhatók és teljes szöveggel letölthetők a szervezet kiadványai. Több témában állnak rendelkezésre országjelentések, statisztikák, könyvek, kutatási összefoglalók. Emellett az első számtól itt olvasható az OECD Observer is, a szervezet kéthavonta megjelenő magazinja, amely egyébként a könyvtár állományában szintén hozzáférhető nyomtatott formában.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo