Dokumentumhasználat - parallax

 

Dokumentumhasználat

Kézikönyvtár

A nagy olvasóteremben 1500 polcfolyóméteren több mint 50.000 kötetes kézikönyvtári állomány áll az olvasók rendelkezésére. A dokumentumok 13 szakterületi bontásban, az alábbi tematikus csoportokba rendezve, kerültek elhelyezésre:

 • I. Adattárak (lexikonok, életrajzok)
 • II. Jogforrások
 • III. Állam- és jogtudomány
 • IV. Történelem
 • V. Politikatudomány
 • VI. Közgazdaságtan
 • VII. Szociológia
 • VIII. Filozófia
 • IX. Mitológia. Vallás. Néprajz
 • X. Tudománytörténet, könyvtártan, információ, sajtótörténet
 • XI. Nyelvészet. Irodalomtudomány
 • XII. Statisztika
 • XIII. Térképek

A hazai és a külföldi napi- és hetilapok, valamint szakfolyóiratok legfrissebb számai a nagy olvasóteremben a bejárattól balra kialakított folyóirat-olvasóban találhatók. Itt kaptak helyet a legkeresettebb szakterületek időszaki kiadványainak korábbi, már bekötött évfolyamai. A legfontosabb magyar jogi szakfolyóiratok az első évfolyamtól kezdve, egyéb társadalomtudományi időszaki kiadványok korábbi évfolyamai pedig a keresettségüket figyelembe véve érhetők el. A külföldi időszaki kiadványok esetében a legfrissebb számokon kívül a napilapokból az aktuális hónap, a hetilapokból az aktuális év, a szakfolyóiratokból pedig az aktuális évet megelőző utolsó év érhető el visszamenőlegesen. A folyóirattárlókon közel 200 magyar és 60 külföldi folyóirat, napi- és hetilap található. A nagy olvasóterem szabadpolcos állományának részét képezik az egyes különgyűjtemények dokumentumai is. Az ENSZ Letéti Gyűjtemény és a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az olvasótermi galéria déli oldalán, az Európai Unió Letéti Gyűjteménye pedig a galéria északi oldalán található. A Magyar Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai a nagy olvasóterem földszinti területéről nyíló kis olvasóteremben kutathatók. Az olvasóteremben elhelyezett könyv- és folyóirat-állományt az olvasók szabadon használhatják. Kérjük, hogy a kézikönyvtári könyveket, folyóiratokat használat után adják vissza az olvasótermi könyvtárosnak, vagy hagyják az olvasótermi asztalon, illetve az erre a célra kijelölt helyen. A kézikönyvtárban található dokumentumok kizárólag másolás céljából vihetők ki az olvasóteremből.

Raktári dokumentum kérése

A kézikönyvtárba ki nem helyezett dokumentumok részben az Országházban található raktárhelyiségekben, részben pedig a könyvtár külső raktárában találhatók. A dokumentumok lelőhelyéről az online katalógus ad tájékoztatást. Raktári dokumentumokat a számítógépes katalóguson keresztül lehet igényelni. Beiratkozott olvasóink a könyveket a könyvtár területén kívülről – így akár otthonról – is kérhetik a katalógusba történő belépés után. Az olvasói terekben elhelyezett kijelzőn megjelenő olvasójegyszám hívja fel az olvasó figyelmét arra, hogy az általa kért dokumentum megérkezett a raktárból. Az igényelt dokumentumokat az eligazítóban található könyvkiadó pultnál lehet átvenni. A külső raktárban tárolt dokumentumok beszállítása a hét kijelölt munkanapjain, rendszerint kedden és csütörtökön történik.

Raktári dokumentum félretétele

A raktári dokumentumokat használat után a könyvkiadó pultnál kell visszaadni. Ugyanitt lehetőség van a kért dokumentumokat egy hét időtartamra félretetetni.

Muzeális dokumentumok

A könyvtár muzeális dokumentumainak használata külön szabályokhoz kötött (Az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának 4/2018. sz. szabályzata az Országgyűlési Könyvtár muzeális könyvtári dokumentumainak kezeléséről). A muzeális dokumentumokat a könyvtár kis olvasótermében, könyvtáros felügyelete mellett lehet olvasni. A muzeális köteteket előzetesen, a használat előtt legalább egy nappal kell igényelni az alábbi kérőlapon. A kérőlap leadására személyesen vagy elektronikusan a konyvtar(kukac)parlament.hu e-mail-címen van lehetőség.

Kérőlap a muzeális dokumenumok lekéréséhez

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo