Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

Az Országgyűlés Hivatala által kiadott A magyar országgyűlések története sorozat második kötete, – mely 2016 végén jelent meg –, a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be. A kötet szerzője, Szijártó M. István, az ELTE BTK, Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék egyetemi docense, az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményének szorgos kutatója.

A mű első fejezetében a szerző bemutatja a rendiség politikai kereteit, a rendi dualizmus szokásjogi rendszerét, illetve a diéta lefolyását, üléstermét, az ülések rendjét, szereplőit, eseményeit. A második fejezetben a 18. századi országgyűlésen történt (a rendeket megosztó felekezeti, majd az uralkodó és a magyar rendek, illetve a kormánypárt és az ellenzék közötti) vitákat és konfliktusokat ismerhetjük meg.

A harmadik fejezetben a szerző a változás tendenciáit veszi sorra. A legizgalmasabb részben 60 diétai politikust vizsgál meg a tekintetben, hogy országgyűlési, politikai szereplésük milyen kapcsolatban lehetett a karrierjükkel. Követek, követcsoportok pályaíveit rajzolja meg. Korabeli ceremóniákat és diskurzusokat mutat be, és a rendiség átstrukturálódását, a felső- és alsótábla viszonyának megváltozását, az alsótáblán a vármegyei követek uralkodó helyzetbe kerülését taglalja.

A negyedik fejezetben a szerző politikatörténeti, társadalomtörténeti magyarázatot kínál a diéta 18. századi fejlődésére, a rendi alkotmányosság megjelenésére és uralomra jutására. Az ezekből eredő konfliktusok áttekintése hozzásegít bennünket a reformkori fejlődés, – amikor a liberális jómódú birtokos köznemesség a polgári átalakulás felé vezette a társadalmat –, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek megértéséhez is.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 913.326 MPGYKK

A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo