Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Szeptember 30-án ünnepeltük Szent Jeromost, a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjét

Sophronius Eusebius Hieronymus, korának egyik legnagyobb tudósa, a dalmáciai Stridon városában született 347 körül, és Betlehemben halt meg,419. vagy 420. szeptember 30-án. Önmagát így jellemezte: ,,filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője''.

Szent Jeromos fordította le eredeti nyelvből a Szentírás majd minden könyvét, mellyel kivívta kortársai bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírás-szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához, amely rendkívüli lelki gazdagságról és hatalmas régészeti tudásról tanúskodik. Róma és Konstantinápoly könyvtárában is dolgozott, de a tudósnak segítségére volt saját nagy könyvtára és sok följegyzése is, melyeket a korábbi évek utazásai során gyűjtött.

Muzeális Gyűjteményünkben a Szent Jeromos-féle Biblia Velencében 1776-ban kiadott köteteit őrizzük, mely Ghyczy Ignác hagyatékával, 1872-ben lett az akkor néhány éve megalakult Képviselőházi Könyvtáré. A mű hét kötetes, aranyozott gerincű bőrkötésben, piros lapszélekkel jelent meg. A tenyérben, zsebben is elférő méret hozzásegítette az olvasót a mindennapos bibliaolvasáshoz.

Szent Jeromos Bibliája

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo