Döntvénytárak

A Döntvénytárak gyűjteményrész alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent és az Országgyűlési Könyvtár állományában fellelhető döntvénytárak és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadványok digitalizált gyűjteménye. Az adott időszak vonatkozásában a teljességre törekedve lett felvéve a Tudástárba valamennyi rendszerező (azaz több jogágat érintő) és az egyes jogágak bírói gyakorlatát feldolgozó döntvénygyűjteményt. A Tudástár részét képezi többek között a dualizmus korának első rendszerező döntvénygyűjteménye, a Jogtudományi Közlöny szerkesztősége által kiadott Döntvénytár, melyet 1870-ben indítottak meg és 1869 valamint 1906 között hozott határozatokat tartalmazott. Megtalálható a gyűjteményben továbbá a Grill-féle döntvénytár, melynek első tizenkilenc kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár volt, melynek kötetei 1927 és 1943 között jelentek meg. Ide kattintva lehet böngészni a digitalizált döntvénytárak között.

Néhány szó a digitalizált döntvénytárakról

Mi az a döntvény?

Döntvényműfajok

A döntvények közzététele

Döntvényjog

A Grill-féle döntvénytárak

A döntvényalkotás jogával felruházott bíróságok

A bírósági rendszer 1868 után