Néhány szó a digitalizált döntvénytárakról


A döntvénytárak mellett helyet kaptak azok az egyes jogágakat, illetve szakterületeket érintő rendszeres művek, magyarázatos kiadványok is, amelyek az adott téma monografikus feldolgozása mellett a kapcsolódó joganyagot, így a bírósági határozatokat is közlik. Példaként említhetjük meg a Grill Kiadó egyik legjelentősebb sorozatát, a Magyar törvények Grill-féle kiadása címűt, melynek válogatott kötetei bekerültek az adatbázisba.

Az 1949 után megjelent döntvénytárak tekintetében a teljességre törekvés nem valósulhatott meg, mivel csak azok a sorozatok, illetve kiadványok kerültek be a Tudástárba, amelyeket a HVG-ORAC és a CompLex (korábban KJK Kerszöv) kiadók, a velük kötött együttműködési megállapodás keretében ingyenesen a könyvtár rendelkezésére bocsátottak. A CompLex Kiadó által átadott döntvénytárak alapját az a dokumentumlista képezte, melyet a könyvtár munkatársai állítottak össze a könyvtár állományában meglévő és alapvető fontosságúnak tartott művekből. A válogatás szempontja az volt, hogy mind a rendszerező, mind pedig az egyes jogágakat érintő döntvénytárak helyet kapjanak a gyűjteményben. 

Egyelőre nem képezik a Tudástár részét az 1848 előtt megjelent latin nyelvű és jelentős részben muzeális értékű, védett dokumentumnak minősülő kiadványok. Ezek a döntvénytárak a digitalizálási program egy későbbi szakaszában kerülnek be a gyűjteménybe. 

Mivel a Tudástárba a maga teljességében alapvetően az 1949 előtti döntvénytárakat vettük fel, ezért a gyűjteményrészhez kapcsolódó tanulmányok is az adott időszak döntvényjogára vonatkozó szakirodalmat, illetve jogszabályanyagot dolgozzák fel.

A döntvénytárakról, a döntvényműfajokról, a bírósági rendszerről itt olvashat részletesebben