Politikai és történelmi témájú könyvek

A kiválasztott politikai és történelmi témájú könyvek magyar nyelvűek, döntően 1850 után és 1945 előtt kerültek kiadásra, a reformkortól a második világháború végéig terjedő időszak egy-egy szeletével foglalkoznak, és megtalálhatóak a könyvtár állományában. Az 1945 utáni magyar parlamentarizmus eseményei egy-egy mértékadó feldolgozás kiválasztásával lesznek bemutatva. Az alábbi alapelveknek megfelelő, s az említett időhatáron belül megjelent dokumentumok túlnyomó többsége bekerült a válogatásba. A csekély számban kiválasztott, 1945 után kiadott dokumentumok jelentőségük miatt kerültek fel a listára.

Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről Apponyi Albert: Emlékirataim Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei
Eötvös Károly: Emlékezések Ferenczi Zoltán: Deák élete Halász Imre: Egy letűnt nemzedék
Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve Kristóffy József: Magyarország kálváriája Madarász József: Emlékirataim: 1831-1881
Matlekovits Sándor: Magyarország államháztartásának története 1867-1893 Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula élete és kora