címsor - Eötvös Károly: Emlékezések

Eötvös Károly: Emlékezések

Könyv adatok - Eötvös Károly: Emlékezések

Eötvös Károly: Emlékezések

Eötvös Károly: Emlékezések. Budapest: Révai Testvérek, 1901. 340 p.

Forrás:

  • Eötvös Károly munkái. = Vasárnapi Újság. 1901. XLVIII. évf. 44. szám, 714-715.p.

Eötvös Károly: Emlékezések

"Eötvös Károly, az országos hírű szónok és ügyvéd, mint író is a legelső sorban áll, a mint ez már rég óta ismeretes. Mindazonáltal írói kiválósága csak most tűnik fel igazán a maga igazi valóságában, midőn elszórtan megjelent műveit könyvekbe összegyűjtve bírjuk. (...) az *Emlékezések* című kötet (...) tartalma három főrészre oszlik. Egyik a rég elmúlt időkből, a másik a nagy év apró emlékeiből, a harmadik pedig Deák Ferencről beszél. Az első részben többek közt a régi magyar gazdasszonyról, a kortesekről, a régi megyei fizikusokról, a Bakonyról és Sobri Jóskáról, egy eltűnt tanító rejtélyes történetéről és sok más egyébről vannak felettébb érdekes leírások, azután a szabadságharc és utána következő szomorú napok apró eseményei vannak megkapólag rajzolva, majd végül Deák Ferencről olvashatunk több jellemző s részben kevéssé ismert apróságot, adomát. Mindezeket elolvasván, nem csak a művészi leírás, a tartalom s Eötvös zamatos magyar nyelve gyönyörködtet bennünket, hanem csodálnunk kell az író bámulatosan sokoldalú ismereteit s rendkívüli emlékező tehetségét is."