címsor - Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről

Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről

Könyv adatok - Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről

Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről

Andrássy Gyula: Az 1867-iki kiegyezésről. Budapest: Franklin-Társulat, 1896. 446 p.

Forrás:

  • Forrás: Századok, 1896. XXX. évf. 9. szám, 854-855. p.

Andrássy Gyula (ifj.): Az 1867-iki kiegyezésről

(...) "Kiterjed a szerző s tüzetesen és érdekesen vázolja azt a helyet, melyet Magyarország Európában a középkorban elfoglalt. Éles ésszel festi hazánk irányadó szerepét ezen időben, az okokat, melyek a XVI-dik század elején hanyatlását előidézték, akkori helyzetét két nagy (a nyugati és keleti) hatalom közt; szóval ez a könyv bizonyságot tesz arról, hogy a szerző alaposan ismeri a történetet, logikusan gondolkodik, éles ésszel tárgyal.

Abban az időben, midőn Magyarországon az országgyűlésen és a megyéken erős politikai tusákat vívtak a politikai pártok, a mi mágnásaink közül is sokan nemcsak szónoklatokkal, hanem röpiratokkal, könyvekkel vettek részt a küzdelemben. Pro et contra. De kiléptek a csatatérre. Ma már ez ritkaságszámba megy; azért örülünk, hogy a nagy államférfiúnak kiváló képzettségű fia a régi főurak példáját követte, az irodalmi térre lépett, melyen e szépen és gonddal irt munkája után ítélve, becses történelem-politikai fejtegetéseket várhatunk tőle. A munkának kiállítása is igen díszes."