EKUP - parallax

 

Egyetemi-kutatóintézeti Program

Az Egyetemi-kutatóintézeti Program (EKUP) célja, hogy az Országgyűlési Könyvtár, mint tudományos szakkönyvtár fő gyűjtőköreihez, azaz a jogtudományhoz, a politikatudományhoz és a történettudományhoz kötődő hazai felsőoktatási intézményekkel, valamint kutatóintézetekkel szoros szakmai együttműködést alakítson ki.
A hosszú távú együttműködések célja, hogy az egyetemek oktatói és hallgatói minél szélesebb körben megismerjék és elérjék az Országgyűlési Könyvtárban rendelkezésére álló szakmai forrásokat (nyomtatott és elektronikus források, szakirodalom, adatbázisok) segítve ezzel tanulmányaikat, kutató-elemző munkájukat. A Könyvtár az egyetemek oktatóinak és hallgatóinak szakmai felkészülését támogatja és közreműködik a tudományos kutatásokhoz szükséges feltételek biztosításában.
Az együttműködés keretében többek között kedvezményes beiratkozási lehetőséget, szervezett csoportlátogatásokat, könyvtárhasználati foglalkozásokat, szemináriumi órák tartását, valamint PhD hallgatóknak egyéni konzultációt kínálunk. Az együttműködés egyéb területeken is megvalósulhat egyedi megállapodások függvényében (például gyakornokok fogadása, digitalizálási együttműködés).
Az együttműködés fórumainak működtetése nagyban hozzájárulhat a Könyvtár szakmai presztízsének emelkedéséhez, és jelentősen növelheti az aktív könyvtárhasználók létszámát is.

 

A program története

Az Országgyűlési Könyvtár és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés programindító találkozója 2015. április 10-én volt. Azóta a program keretén belül az alábbi intézményekkel kötöttünk megállapodást:

  • Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2015)
  • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2015)
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2016)
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (2018)
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet (2018)
  • Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (2019)
  • Milton Friedman Egyetem (2019)
  • Kodolányi János Egyetem Jól-léti Társadalom Intézet (2019)
  • Károli Gáspár Református Egyetem (2023)

 

Kapcsolódó videó:

Lendületben az NKE és az Országgyűlési Könyvtár közötti együttműködés:

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo