Szakirodalmi források - parallax

Szakirodalmi források

Jogi könyvek

Magyar nyelvű jogi szakkönyvek
Jogi és államtudományi monográfiák, az egyes jogágak alapvető fontosságú művei, főleg rendszerező művek, kommentárok, tankönyvek az Országgyűlési Könyvtár állományából.

Magyar Jogi Portál - Jogtudósok művei
A szerzői jogilag nem védett magyar jogtudósoknak az Országgyűlési Könyvtárban elérhető művei. Ezeket a szerzői életműveket egészítik ki a digitalizált kötetekhez kapcsolódó könyvismertetések, valamint az egyes szerzőkről készült életrajzok.

Hazai jogi könyvek az Arcanum Digitális Tudománytárban:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/JogiKonyvtar/
Előfizetett adatbázis!

Parlamenti bibliográfia
Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában ez idáig számos nyomtatott kiadást megért parlamenti bibliográfia legfrissebb digitalizált változata.

Digitalia - A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont digitális gyűjteménye. Közel 800, elsősorban a PTE kiadója által megjelentetett társadalomtudományi mű, köztük számos jogi könyv.

SZTE Egyetemi Kiadványok. A Szegedi Tudományegyetemhez köthető tudományos művek adatbázisa. Jogi művek, szakcikkek, tanulmányok is.

 

Jogi folyóiratok

Az Országgyűlési Könyvtár állományában meglévő több mint 40 hazai történeti jogi szakfolyóirat digitális gyűjteménye:
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_folyoiratok/

Hazai jogi szakfolyóiratok az Arcanum Digitális Tudománytárban:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/tag/JOG/
Előfizetett adatbázis!

REAL-J - az MTA Könyvtárának repozitóriuma. Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Jogi tartalmak is.

 

Online magyar jogi szakfolyóiratok (szabadon elérhető)

https://konyvtar.parlament.hu/online-jogi-szakfolyoiratok

 

Open Access jogi szakirodalmi források (külföldi)

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Books

Directory of Open Access Repository

Digital Commons Jogi intézetek, jogi karok repozitóriumai.

A Yale Egyetem jogi karának digitális gyűjteménye.

 

Jogi adatbázisok

Az Országgyűlési Könyvtár Katalógusa a hazai és külföldi jogi monográfiák mellett tartalmazza a Magyarországon megjelent magyar és idegen nyelvű jogi szakirodalom (könyvek, cikkek, tanulmányok) bibliográfiai adatait 1811-ig visszamenően. A szabadon elérhető online források és a könyvtár által digitalizált tartalmak teljes szövegéhez link vezet.

Szintén itt érhetők el több mint 300 külföldi jogi szakfolyóirat és évkönyv válogatott cikkeinek bibliográfiai adatai az 1970-es évek közepétől 2010-ig.

Előfizetéses jogi adatbázisok az Országgyűlési Könyvtárban