Politika címsor

Politika

Folyóirat adatok - Politika


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Politika. Politikai, társadalmi és közgazdasági folyóirat (1917–1919)
1. évf. 1. sz. (1917. nov. 1.)–3. évf. 3. sz. (1919. márc.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1917. nov. 1.)–3. évf. 3. sz. (1919. márc.)

Politika

"(...)A Politika a belső és külső politika kérdéseit a vezető magyar és külföldi politikusok s a legkiválóbb politikai írók hivatott tollával fogja ismertetni. Minden aktuális kérdéssel komoly alapossággal és páratlan tárgyilagossággal fog foglalkozni. Tanulmányokban, cikkekben, interjúkban és följegyzésekben alkalmat fog adni minden vélemény megnyilatkozására.

A Politika összeköttetést kíván létesíteni a külföld politikai, közgazdasági és tudományos köreivel. Időnkint német, a jövőben francia és angol nyelven is meg fog jelenni. Munkatársakul: Németország, Törökország, Svájcz, Bulgária és Svédország kiváló publicistáit sikerült eddig megnyernünk.

A külföld sajtójának leghatalmasabb orgánumaival létesített benső összeköttetésünk lehetővé fogja tenni, hogy cikkeink nagy része a külföld legolvasottabb lapjaiban is megjelenjék, mindenkoron csakis az egész magyarság érdekeit tartva szem előtt. Hogy egy ilyen kapcsolatra a békekötés küszöbén és a háború befejezése után politikában, közgazdasági, sőt társadalmi szempontból is mily nagy szükség van, azt a minden kicsinyességek fölé emelkedni tudó, európai gondolkodású olvasóközönség előtt bővebben magyarázni fölösleges.

A Politika a politikán kívül a háború utáni Magyarország sürgős és fontos társadalmi és közgazdasági feladatainak s a világkereskedelem és a nemzetközi piac eseményeinek is méltó teret fog nyitni.

A komoly újságírás és a széleslátókörű publicista friss, eleven és becsületes eszközeivel fog dolgozni a Politika, hogy a magyar munkájával is közelebb vigye a megvalósuláshoz a jövendő Magyarország sürgős problémáit.(...)"

Olyan neves személyiságek írtak a lapba, mint gróf Apponyi Albert, gróf Andrássy Gyula, Jászi Oszkár, Kmety Károly, Tomcsányi Móric, Ugron Gábor, Wekerle Sándor, Wlassics Gyula

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent: 1917-ben 2 szám, 1918-ban 10 szám és 1919-ben 3 szám.

Főszerkesztő:
Dobay István

Forrás:
  • [Programcikk]=Politika. 1977. I. évf. 1. sz. 1. számozatlan oldal. (részlet)