Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban

A tanulmánykötet a közép-európai perjogok elmúlt két évtizedben bekövetkezett változásait, fejlődési tendenciáit mutatja be nagyrészt olyan országok perjogi rendszerein keresztül, melyek a magyar perjoggal közös gyökerekből táplálkoznak és közel állnak a magyar perrendtartási hagyományokhoz.

A kötet alapjául az a német nyelvű konferencia kötet szolgált, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2011. október 14-15-én megrendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza. A konferencia a Plósz Sándor nevéhez kötődő 1911. évi Polgári Perrendtartás centenáriuma alkalmából került megrendezésre. A jelen kötet az eredeti német nyelvű kötet átszerkesztett magyar változata. A kötet összeállítója számára fontos szempont volt a jogösszehasonlítás és a tradíció, ennek megfelelően került kiválasztásra a vizsgált térség, azaz a széles értelemben vett Közép-Európa. Így kerül bemutatásra Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovénia és Ukrajna polgári perrendtartásainak a megújulása a kilencvenes évektől napjainkig.

A tanulmánykötet értékes forrásként szolgálhat az összehasonlító polgári eljárásjogot kutatók és az azt hallgatók számára egyaránt, valamint segítséget nyújthat az új polgári eljárásjogi törvény kodifikációs munkálataiban részt vevő jogász kollégáknak is.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/7484

hansagi

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo