Egyéb országok

Ausztria

Az Országgyűlési Könyvtár Külföldi Parlamenti Gyűjteményének állományában megtalálhatóak az Osztrák Parlament alsóházának naplói (1848-1999), irományai (1869-1999), továbbá a felsőház naplói (1861-1994) és irományai (1869-1938), illetve az állami költségvetés kötetei is (1831-1888). A dualizmus korszakából könyvtárunk rendelkezik a közös ügyek tárgyalására létrehozott bizottságok jegyzőkönyveivel (1868-1914) is. Az osztrák mutatókötetek elérhetőek a gyűjtemény kézikönyvtárában, intézményünk nagy olvasótermében.

Online elérhető források

 

Horvát-Szlavónország, Dalmát Királyság, Szerbia, Bosznia-Hercegovina

A Külföldi Parlamenti Gyűjteményben megtalálhatóak egyes környező országok történeti forrásanyagai is, így a Horvát-Szlavónország (1868-1918 között fennálló autonóm társország a Magyar Királyságon belül), illetve a Dalmát (Dalmát Királyság, amely osztrák koronatartomány maradt 1868 után is) Sabor (parlament) irományai, naplói és mutatói, továbbá Szerbia (1899-1938 közötti időszak töredékesen) és Bosznia-Hercegovina (1900-1918) parlamenti dokumentumainak egy része is.