Belügyi Közlöny 1960-1989

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

Az 1951-től 1953-ig létező, második Belügyi Közlöny (az első 1896 és 1944 között töltötte be funkcióját) szerepét 1953 szeptemberétől – már nem a Belügyminisztérium (BM) lapjaként – a Helyi Tanácsok Közlönye, 1954 szeptemberétől a Tanácsok Közlönye vette át.

Bár az utóbbi hivatalos lap 1960-ban nem szűnt meg, 1960. január 1-jétől I. évfolyam 1. szám kezdettel a BM új Belügyi Közlönyt bocsátott ki. Ez érthető, hiszen a BM-nek 1953-tól valójában nem volt hivatalos lapja, az említett közlönyök ugyanis nem tanácsi jellegű jogszabályok közlésével nem foglalkoztak. A BM alá tartozó rendőri és más szervekre vonatkozó rendőrségi, bűnügyi, határőrségi stb. rendelkezéseket, közleményeket Rendőrségi Utasítások címmel csak a BM belső információs csatornáin juttatták el az érintettekhez. Az újabb Belügyi Közlöny kiadásáról a BM Titkárságának vezetője 10-15/1960. iktatószám alatt bizalmas köriratban tájékoztatta a belügyi szerveket. Ebből derült ki, hogy a periodika havonta egyszer jelenik meg, és szerkezetileg az alábbi, belügyi információkat tartalmazó részegységekre tagolódik:

  • törvények, törvényerejű rendeletek,
  • kormányrendeletek és -határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, belügyminiszteri és helyettesi parancsok, főosztályvezetői rendelkezések,személyi vonatkozású közlemények.

Az 1960. január 1-jén induló harmadik Belügyi Közlönyt, amelyet a BM Titkársága szerkesztett, és évente tárgy-, illetve számmutatóval látott el, – a nyilvánosságot kizáró, „Szolgálati használatra!”, később „Belső használatra” felirattal – csak az érdekelt hatóságok kaphatták meg.

E hivatalos lap utolsó száma (XXX. évf. 11. szám) 1989. november 30-i keltezésű. A 12. számot már nem adták ki, viszont – teljesen következetlenül – ugyancsak a XXX. évf. jelölés szerepel a következő év (1990.) januári különszáma címlapján, amely a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 1/1990. (I. 10.) BM rendeletet közölte.

Még ebben a hónapban, 1990. január 22-én látott napvilágot az új, negyedik Belügyi Közlöny: a harmadikat tehát – folyamatos, megszakítás nélküli megjelentetése ellenére – egy I. évfolyamú, ugyanolyan című periodikával váltották fel. A változást sem a megszűnő, sem az új lap nem indokolta. (A valószínű magyarázat az, hogy a Tanácsok Közlönye és az addigi Belügyi Közlöny – utóbbi címén –1990-től egyesült, és ettől kezdve megváltozott tartalommal került szélesebb körű terjesztésre.) A harmadik Belügyi Közlöny digitalizált változata 1960-tól 1989-ig megtalálható az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján.
A fenti linkre kattintva a belügyi ágazat közlönyeihez juthatnak, azon belül a keresésre kattintva a közlöny címét beírva, pontosan definiálva, lehet megnézni a Belügyi Közlöny számait.