Tanácsok Közlönye 1954-1989

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

Előzményeként a Minisztertanács 507/16/1953. számú, 1953. szeptember 4-i határozata alapján 1953. szeptember 23-án megjelent a Helyi Tanácsok Közlönye, amely az 1950-ben felállított tanácsrendszer részére nyújtott információkat a jogszabályokról és egyéb rendelkezésekről. Ez a – nem tárcalapként funkcionáló – hivatalos lap a Minisztertanács Titkárságának kiadásában, heti két alkalommal a Magyar Közlöny Szerkesztőségében készült. A közlöny a helyi tanácsokra vonatkozó törvényeket, törvényerejű rendeleteket, a minisztertanácsi rendeleteket és határozatokat, a miniszterek és országos hatáskörű szervek rendeleteit, utasításait, más hivatalos rendelkezéseit, közleményeit másodlagos közlés formájában, a Minisztertanács elnökének, helyetteseinek és egyes szervei (pl. Tanácsi Hivatal) elnökeinek utasításait pedig első közlésként tartalmazta.

Az 1954. őszi tanácsi választások előtt a tanácsok továbbfejlesztését és megerősítését alkotmánymódosításba foglalták (1954. VIII. törvény), és egyidejűleg új törvényt alkottak a tanácsokról (lásd 1954. X. törvény) is. Ezeket a jogszabályokat – a Helyi Tanácsok Közlönye címet megváltoztatva, de folyamatos számozással (a II. évf. 60. számtól kezdődően) – már a Tanácsok Közlönye nevű országos hivatalos lapban tették közzé, 1954. szeptember 25-én. Ettől kezdve a közlöny 1965-ig általában kétszer, 1966-tól többnyire egyszer jelent meg hetente. Szerkesztéséről és kiadásáról továbbra is a Minisztertanács, illetve 1957-től a Magyar Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány Titkársága, 1988-tól a Minisztertanács Tanácsi Hivatala gondoskodott. Az 1956-os forradalom időszakában, 1956. október 20 (57. szám) és december 13 (58. szám) között kiadása szünetelt. A hivatalos laphoz évenként, illetve kötetenként szám- és betűrendes tárgymutatót csatoltak.

A terjedelmes lapot minden megyei, járási, városi, községi tanács, Budapesten a Fővárosi Tanács és valamennyi kerületi tanács díjtalanul megkapta. Bár előfordult, hogy bizalmas jellegű, ún. kétezres számozású minisztertanácsi határozatot, illetve valamely szerv bizalmas utasítását is közölték, ennek ellenére 1954-től előfizetési lehetőséget biztosítottak.

A rendszerváltozás küszöbéhez érkezve, a sarkalatos törvények 1989 őszi elfogadásakor már nyilvánvalóvá vált, hogy négy évtized múltán a tanácsokat hamarosan felszámolják, és visszatér az önkormányzati rendszer Magyarországon.Ennek értelmében az utolsó szám megjelenésével 1989. december 31-én – beleolvadva a Belügyi Közlönybe – önálló periodikaként megszűnt. Miután a Tanácsok Közlönye nemcsak a tanácsok, hanem közvetve a lakosság számára is rengeteg jogszabály és egyéb államigazgatási jogi eszköz tárházának tekinthető, 1953-tól 1989-ig valamennyi évfolyamát az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján is elérhetővé tettük.