Belügyi Közlöny 1951-1953

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A Minisztertanács 1009. számú, 1951. május 6-án hozott határozatában elrendelte, hogy – a felsőbb szintű határozatok végrehajtási hiányosságainak kiküszöbölése érdekében – a főfelügyeletet gyakorló miniszterek gondoskodjanak az alsóbb szintű szervek megfelelő utasításáról és gyors tájékoztatásáról. A helyi tanácsokat érintő rendelkezések esetében felügyeleti szervként a feladatot a belügyminiszter kapta, aki június 15-i határidővel köteles volt a cél eléréséhez szükséges hivatalos lap folyamatos kiadását biztosítani. Így került sor a 13.500/1951 BM számú rendelet megalkotására, amely az új közlönyt – az 1945 előtti, félévszázados cím felvételével – ismét Belügyi Közlöny néven indította el. Egyidejűleg a miniszter a BM 1945–1950 közötti szűk körű (csak rendőrségi tematikájú), Rendőrségi Közlöny című időszaki kiadványát, amelyet közel féléve amúgy sem adtak ki, megszüntette.

A Belügyi Közlöny 1. évfolyamának 1. száma 1951. június 15-én jelent meg azzal a kinyilvánított célzattal, hogy „az államhatalom és államigazgatás helyi hatóságai, (szervei) a feladatok ütemezését, összehangolását és kellő időben történő végrehajtását” teljesíteni tudják. A rendeletben Házi Árpád belügyminiszter minden hatóság vezetőjének előírta, hogy a hetenként egyszeri periodicitású közlönyt rendszeresen áttanulmányozza, és annak tartalmát az illetékes dolgozókkal haladéktalanul megismertesse. Ezért a közlönyt a szükséges példányszámban valamennyi helyi tanács végrehajtó bizottságának, az összes rendőri hatóságnak és tűzoltó szervnek – alacsony előfizetési díj ellenében – megküldték. A számok tárgymutatóval ellátott, évenkénti bekötését és megőrzését is kötelezővé tették.

Az új közlöny a minisztérium előző hivatalos lapjánál, a Rendőrségi Közlönynél jóval szélesebb tartalmat jelölt meg, hiszen egyaránt közölte

  • a helyi tanácsok, a rendőrség és a tűzoltóság munkáját érintő jogszabályokat,
  • a BM nem bizalmas jellegű rendeleteit,
  • az egyes minisztériumok és országos főhatóságok értelmező, magyarázó közleményeit, végrehajtási utasításait, sőt egyéb utasításokat is.

Ez a Belügyi Közlöny (a BM később is jelentkezik ilyen című tárcalapokkal) – az ötvenes évek első felében a központi irányítás egymást követő gyors változásai, a sok átszervezés következtében – igen rövid életűnek bizonyult. Utolsó száma (abban az évben a 40.) 1953. szeptember 9-én jelent meg, és a tanácsokra koncentráló profilváltással hamarosan átadta helyét a következő, 1953. szeptember 23-án induló hivatalos lapnak, a mindössze egy évig (1954. szeptember 9.-ig) regnáló Helyi Tanácsok Közlönyének, majd folytatólagosan a Tanácsok Közlönyének. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján az érdeklődők mindhárom digitalizált közlönyt megtalálhatják.
A fenti linkre kattintva a belügyi ágazat közlönyeihez juthatnak, azon belül a keresésre kattintva a közlöny címét beírva, pontosan definiálva, lehet megnézni a Belügyi Közlöny számait.