A tételes jog közzétételi forrásai - parallax

A tételes jog közzétételi forrásai

Folyamatos közzétételi források (országos hivatalos lapok, ágazati közlönyök, egyéb hivatalos lapok)

Magyar Közlöny 1945-2019
Magyarország hivatalos lapja. A Magyar Közlöny 1945. január 4-én jelent meg először, felváltva a korábbi hivatalos lapot, a Budapesti Közlönyt.
Előfizetett adatbázis!

Magyar Közlöny 1998-tól
Magyarország hivatalos lapjának hiteles elektronikus változata. 2020-tól a Magyar Közlöny már nem jelenik meg nyomtatásban.

Minisztériumok hivatalos lapjai, ágazati közlönyök
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó oldala. A kiadó által szerkesztett jelenlegi és a már lezárt közlönyök különböző időpontra visszamenően.

Cégközlöny
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó portálja. A Cégközlöny online megjelenése 2008-tól.

 

Elektronikus jogforrások, jogszabálygyűjtemények

Nemzeti Jogszabálytár
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény annak érdekében, hogy a jogszabályokhoz való hozzáférés megfelelően biztosított legyen, rendelkezett a Nemzeti Jogszabálytár 2012. január 1-jei hatállyal történő közzétételéről. Jogszabálytárban egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, a lekérdezés napján hatályos jogszabálynak a lekérdezés napján hatályos szövegét, a lekérdezés napját megelőző valamennyi időállapotát a lekérdezés napját megelőző öt évre visszamenőleg és a lekérdezés napját követő három időállapotát. A Jogszabálytár részletes szabályait a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
A lekérdezés napján hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza, valamint a jogszabály hatályos időállapotán túl az azt közvetlenül követő időállapotát.

Új Jogtár
Előfizetett adatbázis, csak a könyvtári gépekről érhető el.

 

A történeti jogszabályanyag közzétételi forrásai

Ezer év törvényei
Ezer esztendő törvényalkotásának eredményét teszi elérhetővé teljes szöveggel. Szent Istvántól, azaz 1000-től az 1945-ben meghozott törvényekkel bezárólag kereshetünk a portálon. Az 1946 és 1948 közötti törvények csak válogatva érhetők el az oldalon, a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó indokolások szövege pedig 1869-től egészen 1948-ig kereshető.

Közlöny (1848.június 8.-1849. július 1.)
Az első magyar hivatalos lap, a mai értelemben vett folyamatos közzétételi forrás.
Előfizetett adatbázis!

Sürgöny (1861-1867)
„Magyarország alkotmányos kormányának hivatalos közlönye”. Folytatása a Budapesti Közlöny volt.
Előfizetett adatbázis!

Budapesti Közlöny
Országos hivatalos lap, 1867 és 1944 között jelent meg. A lap utódja a Magyar Közlöny.
Előfizetett adatbázis!

Magyarországi Rendeletek Tára
Az adatbázis az 1867 és 1945 között megjelentetett azonos című kiadvány nyomtatott köteteinek digitalizált változatát tartalmazza. A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt, válogatva tartalmazza az adott időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, a miniszterelnöki rendeleteket, a kormány- (összminisztériumi, összminiszteri) rendeleteket, a miniszteri rendeleteket, és egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél).

1867 és 1945 között évente egy-egy, esetleg - az adott évben közzétett joganyag mennyiségére tekintettel – két-három befejezett kötetet alkotott. A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre.

Minisztériumok hivatalos lapjai, ágazati közlönyök
A belügyi, a földművelésügyi, a honvédelmi, az igazságügyi, a kereskedelmi, a külügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi tárca hivatalos lapjai.

Arcanum Digitális Tudástár (ADT)
Több tárcát érintő hivatalos közlönyök, ágazati lapok.
Előfizetett adatbázis!

Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap (Landes-Regierungsblatt für das Königreich Ungarn)
Az abszolutizmus korának Magyarországára vonatkozó uralkodói- és kormányhatározatai, rendeletei, és császári nyílt parancsok az 1849-1959 közötti időszakban. Az eredetileg két nyelven (magyar-német) megjelent jogszabálygyűjtemény német nyelvű változata. Az Osztrák Nemzeti Könyvtár digitális gyűjteménye. A gyűjtemény (ALEX. Histrorische Rechts- und Gesetzestexte Online) számos történeti jogszabálygyűjteményt, hivatalos lapot és egyéb forrásokat tartalmaz.

Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap
Az abszolutizmus korának Magyarországára vonatkozó uralkodói- és kormányhatározatai, rendeletei, és császári nyílt parancsok az 1849-1959 közötti időszakban. A jogszabálygyűjtemény kétnyelvű (magyar-német) változata.
Előfizetett adatbázis!

 

Külföldi kitekintés

A Cornell Law School oldalán elérhető az a gyűjteményt, amely a világ országainak joganyagaihoz biztosít hozzáférést földrészek, ezen belül pedig országonkénti bontásban. Az alkotmányok, a jogforrások és a bírósági határozatok mellett számos kapcsolódó, szabadon elérhető jogi forrásról is tájékozódhatunk.

The World Law Guide
A világ országainak jogalkotása országonkénti bontásban. Több, mint 180 ország jogi oldalaihoz vezető több tízezer linket tesz elérhetővé. Az egyes jogágak, jogterületek legfontosabb jogszabályai elsősorban angol nyelven, de eredeti nyelven is.

Country by Country Guide to Foreign Law Research
A Yale Egyetem jogi könyvtárának gyűjteménye országonkénti bontásban tartalmazza azokat a jogi adatbázisokat és jogi portálokat, amelyek egy adott ország jogának kutatásához nyújtanak segítséget.

WorldLII - World Legal Information Institute
Az Interneten szabadon elérhető jogi információk gyűjteménye országonkénti bontásban.

GlobaLex
Angol nyelvű elektronikus jogi kiadvány, amely a nemzetközi jogi, a külföldi jogi és az összehasonlító jogi kutatás eszközeit, az alapvető fontosságú elektronikus és nyomtatott forrásait mutatja be. A tanulmányok szövegbe ágyazva közlik az egyes vonatkozások legfontosabb linkjeit, adatbázisait, így az összefoglalók nemcsak a jogi kutatás forrásait tárják fel, hanem az egyes országok jogrendszeréről, politikai rendszeréről, a bírósági rendszerekről és a jogalkotási folyamatról is átfogó képet adnak.

Constitute
A világ országainak alkotmányai angolul.

Az Európai Unió tagállamainak nemzeti joganyaga (N-Lex)
Az Európai Unió tagállamainak nemzeti jogszabályaihoz biztosít hozzáférést egységes keresési űrlap segítségével, ahol a jogszabályokat az adott nemzeti nyelven kereshetjük. Az oldal elvezet az egyes tagállami adatbázisokhoz és átfogó tájékoztatást is nyújt azokról.

 

Egyes országok joganyagának elérése

Amerikai Egyesült Államok
A Cornell Law School mellett működő Legal Information Institute (LII) teljes szövegű hozzáférést biztosít az Egyesült Államok joganyagához, a szövetségi és a tagállami szintű jogszabályokhoz egyaránt. Az USA Legfelsőbb Bíróságának döntései elérhetőek a fenti linken, valamint 1760-tól szintén teljes körűen kereshetők a FindLaw portálon. A Harvard Egyetem Free Legal Research Resources oldalán megtaláljuk valamennyi, az Egyesült Államok jogához kapcsolódó ingyenesen elérhető forrást.

Ausztria
A Rechtsinformationssystem(RIS) (https://www.ris.bka.gv.at/az Osztrák Kancellári Hivatal által működtetett elektronikus adatbázis. Rendeltetése, hogy közreadja az Osztrák Szövetségi Közlönyben (Bundesgesetzblatt) közzéteendő jogszabályokat és az Osztrák Köztársaság jogszabályaival kapcsolatos információkat. Az adatbázis 1986-ban jött létre, és 1997 júniusa óta mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.

Egyesült Királyság
A http://www.legislation.gov.uk/ hivatalos portálon az elsődleges és a másodlagos jogforrások, valamint az esetjog is kereshető.

Franciaország
A Légifrance a francia jog hivatalos internetes közzétételi forrása. A hivatalos oldalon elérhető a francia nemzeti jog, az ítélkezési gyakorlat, az európai jogi és a nemzetközi jogi normák.

Kanada
A hatályos kanadai joganyag hivatalos oldala a Justice Laws Website, amely angol és francia nyelven teszi elérhetővé a dokumentumokat.

Németország
A Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) a hatályos német szövetségi jogszabályok csaknem mindegyikét térítésmentesen elérhetővé teszi a Gesetze im Internet oldalon. A legfontosabb jogszabályok angol nyelven is rendelkezésre állnak.

Olaszország
A Normattiva adatbázis tartalmazza az Olasz Köztársaság hivatalos lapjában (Gazetta Ufficiale) közzétett jogszabályok eredeti változatát, azoknak az adatbázisból való lekérés napján alkalmazandó változatát, valamint a felhasználó által megadott bármely korábbi napon hatályos változatát.

Románia
Az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett Portal Legislativ biztosítja a román jogszabályokhoz történő szabad hozzáférést.