A jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai. Bírósági határozatok - parallax

A jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai. Bírósági határozatok

A magyar bírósági rendszer
Az Országos Bírósági Hivatal honlapja, amely részletes ismertetést, adatokat, tényeket tartalmaz a magyar bírósági rendszerről, illetve a bíróságokról. Hasznos linkek, továbblépési lehetőségek a bírósági honlapokra.

A Kúria döntései
Jogegységi határozatok, elvi határozatok és elvi döntések, kollégiumi állásfoglalások, egyedi ügyekben hozott határozatok.

Bírósági Határozatok Gyűjteménye (Anonimizált Határozatok Tára)
A bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 163-167.§§ rendelkezik a gyűjtemény létrehozásáról. A Kúria, az ítélőtábla, valamint némileg szűkebb körben a törvényszék köteles digitális formában közzétenni az ügy érdemében hozott határozatait a Bírósági Határozatok Gyűjteményében. Bár a törvény nem sorolja fel, de a gyűjteményben a járásbíróságok döntései is elérhetőek.

Döntvénytárak, döntvénygyűjtemények
Több, mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadvány digitalizált gyűjteménye érhető el szabadon a Hunaricana Közgyűjteményi Portálon.

Polgári perek
Polgári perek – elsősorban vagyoni viták és házassági perek - iratanyaga a 19. század második felétől a 20. század derekáig a Budapest Főváros Levéltárában őrzött iratok alapján.

Az Alkotmánybíróság határozatai
A határozatok teljes körűen elérhetők az Alkotmánybíróság honlapján.

 

Egyes külföldi országok bírósági határozatai

Amerikai Egyesült Államok
Az USA legfelsőbb bíróságának döntései 1760-tól kezdődően.

Ausztria
Többek között a Közigazgatási Bíróság (Verwaltungsgerichtshof, VwGH), a Legfelsőbb Bíróság (Obersten Gerichtshof, OGH) és a törvényszékek döntéseihez biztosít szabad hozzáférést.

 

Egyes külföldi országok alkotmánybíróságának határozatai

Ausztria (Verfassungsgerichtshof Österreich)
Az Alkotmánybíróság határozatai 1980-tól kezdődően. Az 1919 és 1979 közötti határozatokat az ALEX Historische Rechts-, und Gesetzestexte Online adatbázisban találjuk.

Franciaország (Conseil constitutionnel)
A francia alkotmánybírósági szerv, az Alkotmánytanács döntései 1958-tól kezdődően.

Németország (Bundesverfassungsgericht)
A Német Szövetségi Alkotmánybíróság határozatai 1958-tól kezdődően. Néhány határozat esetében angol nyelvű fordítást, illetve tartalmi összefoglalót is találunk.

 

Nemzetközi bíróságok

Hágai Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice, ICJ)

Emberi Jogok Európai Bírósága (European Court of Human Rights)

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei